En fullstendig oversikt over solcelletilbehør

Få fullstendig oversikt når vi veileder deg gjennom de mange tilbehørene til soldrevne vannpumpeløsninger.

En soldrevet vannpumpe har en rekke tilbehør som kan legges til på soldrevne vannpumpestasjoner. Fra tørrkjøringsbrytere til fjernovervåkingssystemer – denne korte modulen viser deg A til Å av tilbehør som Grundfos tilbyr innenfor solenergi. La oss komme i gang. 

Først har vi likestrømsbryteren. En likestrømsbryter er ment for SOLCELLEPANELER, og hovedfunksjonen er å koble fra strømmen, slik at panelene kan betjenes trygt ved service. Videre kan du bruke en likestrømsbryter på hver streng i enn solcellepanelmatrise, noe som gjør det mye enklere å identifisere hvor feilen ligger, da du kan koble fra én enkelt streng for å sjekke ledninger eller andre potensielle problemer.

Så har vi overspenningsavlederen. Denne enheten beskytter mot nærliggende lynnedslag og tordenvær – men den beskytter ikke mot et direkte lynnedslag. Evnen til å beskytte mot disse naturlige værfenomenene forlenger levetiden til fornybare solenergiomformere, samtidig som enheten beskytter solcellepanelene.

Deretter har vi en koblingsboks. Rollen til koblingsboksen er å samle sammen effekten fra flere solcellestrenger. Koblingsbokser kommer i forskjellige former. Den ene er en enkel løsning der ledningene er koblet direkte til strengene i panelene, mens den andre er mer avansert og omfatter sikringer, muligheter for frakobling av likestrøm samt den tidligere nevnte overspenningsavlederen for å beskytte boksen.

Så er det sinusbølgefilteret. Et sinusbølgefilter er kun for eksterne frekvensomformere med 380 VAC eller mer. Det er en viktig komponent som forebygger slitasje i motoren. 

Dette skyldes at eksterne frekvensomformere bruker pulsbreddemodulering til å lage en sinusbølgeform, noe som skaper spenning- og strømtopper. Dette fører til at motorens isolasjon blir ødelagt. 

Takket være sinusbølgefilteret forlenges motorens levetid, systemet utsettes for mindre stress og støy minimeres.

Deretter er det tørrkjøringsbryteren. Det er viktig at pumpen alltid er nedsenket i vann. Hvis ikke er det stor risiko for at pumpen blir skadet. SQFlex har en innebygd tørrkjøringsbryter, men for SP-pumpen trenger du en ekstra komponent for å oppdage tørrkjøring. Hvis tørrkjøring kan oppstå, anbefaler vi at pumpene bruker en tørrkjøringsbryter. 

Ved hjelp av en tørrkjøringsbryter i en nedsenkbar pumpe kan systemet oppdage når vannet forsvinner eller senkes ned i borehullet. For en overflatepumpe anbefaler vi å bruke en ultralydsensorbryter for å oppdage vann i røret.

Deretter har vi galvanisk beskyttelse, som består av sinkanoder. De bidrar til å hindre korrosjon i vannet. Videre bidrar de små offeranodene til å beskytte mot høyt kloridinnhold – eller brakkvann. Basert på vannkvaliteten bør sinkanodene skiftes ut av og til. 

Så har vi strømningshylsen. En strømningshylse sikrer at motoren er avkjølt. En slik hylse er viktig når vann kommer inn i borehullet over pumpeinstallasjonen, da sand og silt beveges langs pumpens innløp. Uten en strømningshylse ville sanden og silten kommet inn i pumpen og forårsaket skade. 

Deretter har vi koblingsskapene. CU200 – som er koblingsskapet for Grundfos SQFlex – gjør at du kan legge til en flottørbryter. Når oppbevaringstanken er full, signaliserer flottørbryteren til CU200 at pumpen skal slås av. 

En annen mulighet er IO101-styringen. Denne gjør at du automatisk kan bytte mellom solcellepaneler og vekselstrøm når det gjelder bruk av pumpen. Begge styringene er spesielt utviklet for å fungere med SQflex, men IO101 fungerer også med en CRFlex-pumpe.

Til slutt har vi fjernovervåkingsløsningen. Og siden solcelleinstallasjoner vanligvis installeres på avsidesliggende steder, kan du ikke alltid stole på at folk er i nærheten for å overvåke og kartlegge systemet manuelt. Derfor er det spesielt relevant å bruke overvåkingsløsninger som Grundfos Remote Management til å overvåke soldrevne pumpestasjoner. 

Ved å gjøre dette kan du få øyeblikkelig informasjon om drift samt trendkurver, alarmer og advarsler. Du kan reagere på eventuelle problemer samt minimere antall servicebesøk.     

Det var utvalget av solenergitilbehør som tilbys av Grundfos, slik at du har kunnskapen på plass når du skal velge tilbehør til soldrevne pumpestasjoner.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 2
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 18 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert