Forstå solcellepaneler i soldrevne vannpumpesystemer

Lær mer om de ulike typene solcellepaneler og hvordan du kan bruke og dimensjonere dine egne paneler i Grundfos Product Center

Solcellepaneler er åpenbart avgjørende i en solcelledrevet løsning. 

I denne modulen skal vi ta en nærmere titt på de ulike typene solcellepaneler, hvordan de fungerer og hvordan brukerne kan legge til og dimensjonere sine egne solcellepaneler i Grundfos' dimensjoneringsprogram, Grundfos Product Center.

Kort sagt absorberer solcellepaneler energien fra solstråler for å generere energi. Vanligvis består et solcellepanel av alt mellom 36 og 72 celler med effekt fra 50 til 300 watt. 

Det finnes to typer solcellepaneler: krystallinsk og tynnfilm. La oss ta en titt på hovedforskjellene mellom de to.

Generelt sett er krystallinsk den vanligste typen solcellepanel, men i noen tilfeller er tynnfilm en bedre løsning. 

For eksempel gir tynnfilm bedre ytelse under overskyede samt varme forhold, mens krystallinsk er det beste valget for kaldt vær. Virkningsgraden, størrelsen og mulighetene er imidlertid der noen av de viktigste forskjellene ligger. Virkningsgraden i den krystallinske varianten ligger vanligvis mellom 13–20 %, mens tynnfilm ligger på 6–8 %. Krystallinske paneler er også mye mindre, noe som gjør dem til en ideell løsning for kompakte rom.  

Innen krystallinske solcellepaneler er det også to forskjellige versjoner: polykrystallinsk og monokrystallinsk. 

Monokrystallinske paneler er helt svarte og fungerer bedre i varme temperaturer, og de kan oppnå en virkningsgrad på opptil 20 %. 

Polykrystallinske paneler, derimot, er en blanding av lyse og mørkeblå, og oppnår en virkningsgrad på opptil 17 %. De er imidlertid billigere å produsere og kaster bort mindre silikon under produksjonen. 

Nå som vi har gjennomgått egenskapene til de ulike typene solcellepaneler, skal vi i neste del av denne modulen ta en nærmere titt på de elektriske egenskapene til et solcellepanel. Først og fremst er det noen viktige elektriske egenskaper du bør være klar over når du velger solcellepaneler.

Disse forholdene er: Spenning ved maksimalt effektpunkt – eller Vmp – som er spenningen når solcellepanelene belastes optimalt. 

Vi har også strøm ved maksimalt effektpunkt – eller Imp. I likhet med Vmp er dette strømmen når solcellepanelene belastes optimalt. 

Deretter er det spenning uten belastning – eller Voc. Dette er spenningen når ledningene ikke er koblet.

Til slutt har vi kortslutningsstrømmen – eller Isc – som er strømmen når ledningene er kortsluttet.

Når det gjelder elektrisk kobling av solcellepaneler, er det som regel snakk om seriekoblinger eller parallellkoblinger. Disse koblingstypene kalles også en «streng» eller en «matrise». 

Som navnet antyder er en seriekobling et sett med solcellepaneler som er koblet sammen i serie – eller en streng. Hvert panel i strengen øker spenningen, noe som bidrar til en samlet høyere spenningseffekt. Hvis det for eksempel er en solcellepanelkobling med fire paneler, der hvert panel har en effekt på 37 V, legges spenningseffekten fra hvert panel i serien sammen. 

Samlet sett betyr dette at en seriell solcellepanelkobling bestående av fire paneler kan levere en effekt på 148 V. 

Disse strengene kan også parallellkobles, noe som bringer oss over på den andre koblingstypen. For at en parallellkobling skal fungere, må hver streng ha samme spenning og strøm. Når du kobler strengene parallelt, legger hver streng til mer effekt i den totale matrisestrømeffekten. Dette betyr at hvis fire strenger er koblet parallelt med en strømeffekt på 8 A, er den totale strømeffekten 32 A. 

Uansett hvilken kombinasjon av elektrisk kobling du velger, er det viktig at solcellepanelene er dimensjonert og koblet i henhold til spesifikasjonene for det elektriske systemet. La oss ta en nærmere titt.

Innen soldrevet pumping anbefales det generelt at du får så høy spenning fra konfigurasjonen som mulig – innenfor produktets grenser. Ved å gjøre dette får du høyere ytelse, og du kan bruke tynnere kabler. Kobling av solcellepanelene gjøres ganske enkelt ved hjelp av kabelkontakter.

Et av de vanligste spørsmålene innen soldrevne pumpestasjoner er om kunden kan legge til sine egne solcellepaneler og bruke dem til å dimensjonere systemet sitt i Grundfos Product Center. Svaret er ja. Vi viser deg hvordan det fungerer i den siste delen av modulen. 

Når du dimensjonerer en pumpe i Grundfos Product Center, har du muligheten til å velge tilgjengelige solcellemoduler fra Grundfos eller legge til dine egne solcellepaneler i dimensjoneringsprogrammet. 

For å legge til dine egne solcellepaneler i Grundfos Product Center starter du bare dimensjoneringsprosessen, finner «Solcellemoduler» og velger «Beregn». Her kan du redigere all relevant informasjon om det spesifikke solcellepanelet du vil opprette. Når du er ferdig, må du sørge for å aktivere «Lagre og lukk med OK» for å lagre innstillingene dine, og klikk deretter på «OK». Solcellepanelet vil da bli lagt til i dimensjoneringsprogrammet.

Videre kan du sammenligne resultatene mellom to solcellepaneler med for eksempel forskjellige merker eller størrelser.

Bare velg modulen du ønsker å sammenligne med i det andre valget i solcellemodulmenyen. For å se resultatet, klikk på «Start dimensjonering».

Det var hovedegenskapene til solcellepaneler. La oss oppsummere hva vi har lært.

Det finnes to typer solcellepaneler: krystallinsk og tynnfilm. Krystallinsk gir virkningsgrad på 13–20 %, mens tynnfilm gir 6–8 %.

En seriekobling er et sett med solcellepaneler som er koblet sammen i en streng. En matrisekobling er når mer enn én streng er koblet parallelt. 

Du nå legge til dine egne solcellepaneler i Grundfos Product Center, og dermed få akkurat de dimensjoneringsspesifikasjonene du trenger.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 2
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 18 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert