Egenskaper og fordeler med utvalgte Grundfos-pumper i soldrevne pumpesystemer

Få en god forståelse av fordelene med utvalgte Grundfos-pumper som brukes til soldrevet vannpumping, med spesiell fokus på SQflex nedsenkbar pumpe og CRflex overflatepumpe.

Grundfos produserer en rekke produkter til soldrevne pumpesystemer. I denne opplæringsmodulen skal vi se på hovedegenskapene og -fordelene med Grundfos-produktene som kan brukes med soldrevne pumpesystemer. Vi skal fokusere på SQFlex nedsenkbar pumpe, CRFlex overflatepumpe og MGFlex-motoren. Vi vil også ta en kort titt på RSI-solenergiomformeren.

For å skape en jevn, forståelig flyt gjennom hele modulen, fokuserer vi på ett produkt om gangen. La oss starte med SQFlex. Grundfos SQFlex er en serie av nedsenkbare pumper med et innebygd drivverk, slik at den kan brukes i soldrevne vannpumpesystemer og til reserveløsninger for vekselstrøm. Det er uten tvil det mest populære Grundfos-produktet når det gjelder soldrevne vannpumpesystemer.

SQFlex-pumpeserien karakteriseres av sin miljøvennlighet og dens evne til å effektivt bruke sol- og vindenergi. Serien består av både spiralformede rotor- pumper og sentrifugalpumper. Kort sagt er spiralformede rotorpumper for middels til høye trykkhøyder og lav til middels strømning, mens sentrifugalpumper er for lave trykkhøyder og høy strømning.

La oss se nærmere på SQFlex. Først og fremst har den innebygd elektronikk. Dette inkluderer en frekvensomformerdrift, motorvern og en tørrkjøringssensor. Frekvensomformerdriften kan for eksempel konvertere likestrøm fra solcellepanelene til vekselstrøm for pumping.

Med den innebygde elektronikken kan SQFlex håndtere både veksel- og likestrøm, samtidig som den gir enkel installasjon av SQFlex, da ingen eksterne komponenter er nødvendig for grunnleggende drift. Det er imidlertid et alternativ å bruke eksterne styreskap, noe som viser hvor fleksibel SQFlex er.

Takket være denne innebygde elektronikken bør ikke SQFlex ses på som bare en pumpe, men heller som et komplett intelligent system. En annen fordel er de lave driftskostnadene takket være bruk av solenergikilder. I kombinasjon med det lave vedlikeholdsbehovet sørger dette for at de totale livsløpskostnadene er betydelig lavere enn i andre vannforsyningssystemer, noe som nok en gang viser den økonomiske effektiviteten ved soldrevne vannpumpesystemer.

SQFlex er laget for både kontinuerlig og intermitterende drift, og den kan brukes i en rekke bruksområder. Den er spesielt egnet for å levere vann på avsidesliggende steder, men den kan også brukes i næringsbygg som skoler eller sykehus, gårder, dammer, innsjøer og i verneområder. Se for deg at du selger en SQFlex-solenergiløsning til en bonde som ønsker å forsyne husdyrene med vann.

Uansett plassering, dybde til vann og vannmengden som kreves, kan SQFlex tilpasses spesifikke behov. På den måten får bonden en løsning tilpasset hans spesifikke drift, samtidig som han er sikret en pålitelig vanntilførsel. I tillegg fjerner det innebygde motorvernet og beskyttelsen mot tørrkjøring i SQFlex eventuelle bekymringer bonden har om pålitelighet og pumpedrift, noe som gi ham trygghet.

Nå skal vi fokusere på overflatepumper – nærmere bestemt Grundfos CRFlex. I forbindelse med dette skal vi vise deg hvordan Grundfos MGFlex-motoren bruker solenergi til bruksområder der en CRFlex vanligvis brukes. MGFlex-motoren er utviklet av Grundfos spesifikt til bruk i bruksområder til overflatepumper som bruker solenergi.

Den integrerte frekvensomformerdriften gjør at den høyeffektive permanentmagnetmotoren kan kjøres på et bredt hastighetsområde. Dette gjør at MGFlex-motoren kan gi CRFlex-overflatepumpen kraften den trenger for å brukes i avsidesliggende, landlige bruksområder, inkludert vanning, vann til husdyr og vannforsyning i avsidesliggende landsbyer.

Den kan også gi strøm til CRFlex-pumper i boliger i distriktsområder eller småbyer. Relevante bruksområder her inkluderer et innendørs trykkøkningssystem, som sikrer pålitelig trykk i springen, eller til og med bruk i svømmebasseng. På mange måter er fordelene med CRFlex med en MGFlex-motor, like fordelene med SQFlex.

Den kan for eksempel tilpasses alle typer bruksområder og lokale forhold, som betyr at den leveres som en «plug-and-pump»-løsning og dermed er veldig enkel å installere. De innebygde beskyttelsesfunksjonene betyr at den krever lite vedlikehold. Driftskostnadene er også lave, noe som sikrer svært effektiv pumping til en lav pris.

MGFlex er også et allsidig produkt som kan kobles til en rekke forskjellige pumpetyper. Til slutt skal vi ta en kort titt på RSI – fornybar solenergiomformer. RSI er et eksternt drivverk som er laget for å konvertere likestrømseffekten fra solcellepanelet til vekselstrømforsyning for pumpedrift. Den er laget for bruk med et bredt spekter av nedsenkbare pumper og overflatepumper.

Soldrevne vannpumpesystemer med RSI kan kjøre en opptil 37 kW stor Grundfos-pumpe. RSI er en av Grundfos' nyeste produkttilbud og kan brukes i både nye solcelleinstallasjoner og eksisterende vannpumpesystemer. I tillegg er den ekstremt enkel å konfigurere og kan konfigureres for Grundfos-pumper som SP, CR eller NB/NK på mindre enn fem minutter.

Dette viser fleksibiliteten og den enestående enkelheten. Alt du trenger å gjøre er å bekrefte hvilken motortype som er i bruk, så er RSI oppe og går. Det var de grunnleggende egenskapene og fordelene med Grundfos SQFlex nedsenkbar pumpe, CRFlex overflatepumpe, MGFlex-motoren og RSI-drivverket. La oss oppsummere de viktigste fordelene.

SQFlex og CRFlex har lignende fordeler. Begge tilbyr pålitelig vannforsyning, de er enkle å installere og vedlikeholde og de gir kostnadseffektiv pumping hver dag. MGFlex er en allsidig motor som gir soldrevne overflatepumper som CRFlex kraften de trenger for å kunne brukes i en rekke bruksområder.

Den fornybare solenergiomformeren – RSI – er en utvidelse til SQFlex og CRFlex. Den kan kobles til et stort utvalg av Grundfos-pumper, noe som bidrar til dens generelle fleksibilitet. Et solenergisystem som bruker et av disse Grundfos-produktene, sikrer altså ikke bare pålitelig drift, men også en energieffektiv og kostnadseffektiv løsning. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels