Slik dimensjonerer og velger du et soldrevet vannpumpesystem

Få en omfattende trinnvis veiledning av prosessen ved dimensjonering og valg av en SQflex-pumpe i Grundfos Product Center.

Når du skalerer Grundfos solenergiløsninger, er det viktig at pumpens størrelse står i forhold til bruksområdet og de spesifikke kravene som den er ment for. I denne modulen skal vi ta en nærmere titt på dimensjoneringsprosessen til en SQFlex.

Basert på et hypotetisk eksempel bestående av en realistisk dataprofil, vil vi ta deg gjennom en trinnvis veiledning for SQFlex-dimensjonering i Grundfos' dimensjoneringsprogram – Grundfos Product Center. Men før vi begynner, la oss gå over en viktig vurdering som er verdt å gjøre før du begynner dimensjoneringsprosessen.

Først av alt, sammenlignet med tradisjonelle pumpesystemer er det ikke like enkelt å velge en pumpe basert på datablader når du driver med soldrevne vannpumpesystemer. Dette er fordi dagprofilen er basert på solen – og som vi alle vet, er det flere timer med sol om sommeren enn om vinteren.

Derfor er det avgjørende at referansemåneden for dimensjonering er satt til måneden da vannbehovet er på sitt aller største. La oss forestille oss at vi bruker en nedsenkbar soldrevet pumpe på en ranch og formålet er å gi vann til husdyr. Det er noen viktige parametere som er verdt å vurdere for å utføre dimensjonerings- prosessen på riktig måte.

Dette inkluderer installasjonens plassering, ønsket daglig vannproduksjon og den totale dynamiske trykkhøyden, som er summen av det statiske løftet over bakken og den dynamiske vannstanden. I dette eksemplet har vi følgende data: Plasseringen av prosjektet vårt er Sevilla, Spania. Ønsket gjennomstrømning per dag er 10 m3 (2650 US gallons).

Den totale dynamiske trykkhøyden er 110 m (360 ft). Det statiske løftet er 10 m. Det dynamiske vannivået er 100 m. Og typen pumpe er nedsenkbar. Systemet er i stand til å avgjøre om det bør være et SQflex- eller RSI-system. Det er ikke nødvendig å forhåndsbestemme dette. Basert på dataene har vi alt vi trenger for å dimensjonere og velge et system.

La oss gå til Grundfos Product Center og komme i gang. Når du er på hovedmenyen, har du muligheten til å opprette din egen gratis konto hvor du kan lagre dine egne solcellepaneler, noe som gir rask tilgang til all angitt informasjon. Oppretting av en konto anbefales, men det er frivillig, og du kan fortsette uten å gjøre det. Nå er du klar for å starte dimensjoneringsprosessen.

Start med å klikke «Dimensjonering etter bruksområde» eller «Avansert dimensjonering etter bruksområde». I denne videoen skal vi vise deg «Avansert» dimensjonering. Derfra må du velge bruksområde, plassering, system og en rekke andre viktige parametere. Vi starter med å velge «Fornybare energisystemer» som vårt bruksområde og endre vår plassering til Sevilla, Spania.

Nå må du velge systemet ditt og installasjonstypen. Bare velg «Soldrevet» som systemtype. Siden dimensjoneringen skal baseres på en nedsenkbar pumpe, velger du alternativet «Borehull» som installasjonstype. Så skal vi angi det daglige vannvolumet. I dette tilfellet har vi beregnet at den daglige vannetterspørselen er 10 m3 eller 2650 gallon.

Dersom du ikke vet den daglige vannetterspørselen, er hovedregelen å multiplisere den faste strømningshastigheten per time med 6. Så må du legge inn det statiske løftet over bakken og den dynamiske vannstanden. Vanligvis vil en brønnborer gi deg denne informasjonen. I dette eksemplet har vi allerede bestemt begge verdiene, så vi bare skriver inn denne informasjonen.

Du kan også beregne eventuelle friksjonstap for rørsystemet. Dette er spesielt relevant hvis det statiske løftet over bakken er høyt eller hvis du må pumpe vannet langt, men i dette eksemplet lar vi det stå tomt. Det er viktig å angi en dimensjonerings- måned som samsvarer med driftspunktet. For eksempel, for et vanningssystem bør det settes til måneden der veksten topper seg.

For drikkevann bør du velge måneden når solstrålingen er på sitt svakeste. En generell regel er at hvis du er på den nordlige halvkule, bør den settes til juli, og hvis du er på den sørlige halvkule, januar. Siden vi er i Sevilla, setter vi den til juli. Deretter må du velge typen solcellemodul. Du kan også velge to hvis du ønsker å sammenligne to forskjellige typer.

Vi lar det være standardmodellen i dette eksemplet – GF270. Nå som alle de viktigste innstillingene er på plass, er vi klare til å se dimensjoneringsresultatene. Men hvis du vil tilpasse dimensjoneringsprosjektet ytterligere, kan du se de tilgjengelige innstillingene i de ulike rullegardinmenyene – som alle kan tilpasses i henhold til prosjektet.

Når alle inndatapunkter er valgt, er det på tide å se dimensjoneringsresultatene. Klikk på «Start dimensjonering». Her får du en liste over dimensjoneringsresultater. Du kan veksle mellom dem for å se ulike parametere, for eksempel antall solmoduler, gjennomsnittlig daglig vannproduksjon og solcelleanleggets kraft.

Du får også en oversikt over pumpens ytelse i løpet av de ulike månedene i året. Klikk på din foretrukne løsning. Det vil gi deg en detaljert ytelseskurve, mens du også kan bla gjennom spesifikasjonene, systemdeler og flere detaljer om dimensjoneringsresultatet.

Til slutt kan du generere en rapport ved å klikke på «Skriv ut/PDF». Herfra kan du legge til det innholdet du vil – mens du sørger for at rapporten har nøyaktig den informasjonen du vil vise. Vi anbefaler at du velger «Dimensjonerings- resultat» og «Tilbehør» som et minimum.

Klikk nå på Generer PDF for å se rapporten Det var det hele. Kort sagt, den informasjonen du trenger for å dimensjonere et soldrevet pumpesystem i Grundfos Product Center, er prosjektets plassering, strømning per dag, det statiske løftet og dynamisk vannivå.

Så enkelt er det! Nå er det din tur! 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels