Avlesning av belastningsprofilen på systemkurven

Lær hvordan du tolker belastningsprofiler for typiske pumpeapplikasjoner.

Å forstå belastningsprofilen for pumpens bruksområde er svært viktig ved valg av pumpe.

Belastningsprofilen er egentlig ikke et aspekt ved pumpekurven, men ved systemkurven. Det skyldes at pumper med konstant driftspunkt snart vil bli utdatert.

I denne modulen skal vi se hvordan reduksjonen av bruddtanker og reguleringsventiler, og utbredelsen av frekvensomformere, betyr at de fleste pumpeapplikasjoner vil ha et variabelt kapasitetsbehov.

Vannforbruksmønsteret i et system avhenger av bruksområdet.

For eksempel er det i bolighus tider med mye varmt- og kaldtvannsforbruk om morgenen når alle skal dusje og lavt behov om natten når alle sover.

Et annet eksempel er vannforbruksmønsteret i klimaanlegget til et
næringsbygg, som avhenger av termisk belastning inne i bygningen.

Dette påvirkes av andre faktorer, for eksempel antall mennesker
på et gitt tidspunkt; klimaet; isolasjonen i bygningen; bygningens plassering
i forhold til solstråling; belysning i bygningen og valg av utstyr og kjøleaggregat.

I et soneinndelt vanningssystem avhenger vannforbruksmønsteret av:
avlingstype; type vanningssystem; nedbørsnivåer; omgivelsestemperatur samt
fordampning og fuktighet.

Vårt siste eksempel er et industrianlegg hvor vannforbruksmønsteret kan
være helt uforutsigbart og knyttet til: produksjonsnivåer; antall skift per dag og
konkret behov for maskinvann.

Belastningsprofilen for alle disse eksemplene kan bestemmes ved å anslå hvor mange timer daglig systemet krever en spesifikk vannstrømning.

Når vi kjenner belastningsprofilen, kan vi gå til grundfos.com og velge pumpe.

Hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig, kan produktdimensjoneringsverktøyet på grundfos.com vise en
ikke-spesifikk belastningsprofil for mange bruksområder.

Det viktigste å tenke på når du velger en pumpe med variabel strømning er at maks. gjennomstrømning ikke forekommer hele tiden, så det er viktig å velge pumper som gir best virkningsgrad ved lavere gjennomstrømning.

Dette er ikke helt intuitivt, ettersom vi gjerne velger pumper med best virkningsgrad ved maks. strømning.

Noe fører til at en applikasjon bruker mye mer energi enn nødvendig.

I følgende eksempel skal vi velge en pumpe til vannforbruket i et vanlig 13 etasjers leilighetsbygg med 146 boseksjoner.

En konsulent overvåket forbruket i dette bygget og konkluderte med at 95 % av tiden var vannforbruket mindre enn 10 % av beregnet strømningsmengde.

Dimensjoneringsverktøyet på Grundfos.com vil gi et optimalt utvalg
egnet for bruksområdet.

Klikk på «pumpefamilie» for å begynne, «Hydro MPC», og «Hydro MPC-E».

Skriv inn strømning og trykkhøyde og klikk på pilen.

Bla ned til «beregning av livsløpskostnader» og utvid.

Velg «Standardprofil»

Da åpner du dimensjoneringsverktøyet med en ikke-spesifikk belastningsprofil
for trykkøkning.

Det finnes også flere alternativer.

For eksempel «proporsjonalt trykk» med null reduksjon ved lav strømning for å simulere «konstant utløpstrykk» og sette raten til 0,3%.

Klikk på «begynn dimensjonering».

Velg toppresultatet som har de laveste livssykluskostnadene.

Hver oransje sirkel i pumpekurven tilsvarer et driftspunkt i belastningsprofilen.

Jo større oransje sirkel, jo lenger vil pumpen kjøres ved det driftspunktet.

Den oransje linjen som går ut over de oransje sirklene, er kontrollkurven.

Pumpevalg kan også oppnås med en tilpasset belastningsprofil.

Dette er for avanserte brukere.

Da starter du med et nytt produktutvalg, velg «bruksområde»,
«næringsbygg» og «vanntrykkøkning i næringsbygg».

Klikk på pilen.

Velg «Trykkøkning fra bruddtank» og skriv inn verdiene for «strømning», «Geodetisk høyde», «Friksjonstap», «Utløpstrykk».

I dette eksemplet brukes ikke friksjonstap for å matche belastningsprofilen.

Bla nedover.

Utvid «Rediger belastningsprofil»,

velg «Brukerprofil»,

og «Direkte Q/H-inngang».

Når du bruker dette alternativet er det en 25 % sikkerhetsfaktor for maksimal strømning.

Angi verdiene for belastningsprofilen.

Utvid «Konfigurasjon» og velg

«2 pumper» uten standby-pumpe.

Klikk på «Start dimensjonering».

Du kan enten velge topproduktet med lavest livssykluskostnad, eller produktserien du ønsker.

I dette eksemplet trenger vi en Hydro MPC-E fordi den gir lavere energiforbruk.

Belastningsprofilen er viktige estimater for energiforbruket, noe som kan brukes til å sammenligne pumpealternativer.

Du er nå klar til å bruke dine nye kunnskaper om belastningsprofiler for å foreta bedre pumpevalg.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende