Hva er en pumpekurve?

Lær hva en pumpekurve er, hva den måler og hvordan den kan brukes.

For å få mest mulig ut av pumpene er det viktig at du vet hvordan de yter best mulig. Og for at du skal vite dette, må du kjenne til pumpekurver.

I denne modulen skal vi snakke om pumpekurver og ta en titt på hva de brukes til.

La oss komme i gang.

For å si det enkelt er en pumpekurve en grafisk gjengivelse av ytelsen til en pumpe. Den forteller deg om en rekke
elementer ved en pumpes ytelse, hjelper deg å identifisere og velge riktig pumpe for dine behov.

Pumpekurvene varierer fra pumpe til pumpe, og variasjonene avhenger av flere faktorer deriblant elektrisk effekt samt størrelsen og formen på løpehjulet.

I sin enkleste form viser pumpekurvene pumpens strømning (Q) og trykkhøyde (H).

Strømningen er hastigheten vannet må forflyttes med i et hydraulisk system, mens trykkhøyden er høyden en pumpe kan løfte opp vannet.

La oss ta en kort titt på noen av de vanligste pumpekurvene.

Disse omfatter:

QH-kurve
ŋ-kurve
P2-kurve
og NPSH-kurve
QH-kurven viser trykkhøyden som en pumpe kan oppnå ved en gitt strømning.

Den måles oftest i meter.

En av fordelene ved å måle i meter er at QH-kurven er upåvirket av tettheten
til væsken det gjelder.

I en typisk QH-kurve for en sentrifugalpumpe, resulterer lav strømning i høy trykkhøyde, og høy strømning gir lav trykkhøyde.

ŋ-kurven måler derimot pumpens virkningsgrad.

Virkningsgrad er forholdet mellom tilført hydraulisk kraft og kraften som forbrukes.

Virkningsgraden avhenger av pumpens driftspunkt, og viser viktigheten av å velge en pumpe som passer til strømningsbehovene slik at den alltid arbeider i det mest effektive strømningsområdet.

Så har vi P2-kurven.
P2-kurven måler forholdet mellom en pumpes strømforbruk og strømning. For de fleste sentrifugalpumper øker P2-verdien med økende strømning.

Til slutt har vi NPSH-kurven.
NPSH er netto positiv sugehøyde og angir minste absolutt trykk vi må ha på sugesiden av en pumpe for å unngå kavitasjon.

Kavitasjon er små dampbobler som dukker opp i pumpen på grunn av at trykket er for lavt. Dette kan gi skade på pumpen.

NPSH-verdien måles i meter og er avhengig av strømningen.
Når strømningen øker, øker også NPSH-verdien.

Da har vi tatt for oss en grunn-leggende innføring i pumpekurver.

Takk for at du så på.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende