Driftsmoduser for GRUNDFOS COMFORT med AUTOADAPT

Få en forståelse av de tre tilgjengelige driftsmodusene med Grundfos COMFORT med AUTOADAPT sirkulasjonspumpe for varmt vann.

Grundfos COMFORT med AUTOADAPT leveres med to temperatursensorer. En innebygd og en ekstern. Ved installasjon monteres pumpen på returrøret og den eksterne sensoren monteres på turledningen med stripsen. For å fungere som den skal, må sensoren plasseres mellom og 50 centimeter fra utløpsflensen til varmtvannskilden.

COMFORT med AUTOADAPT har tre driftsmoduser som du enkelt kan endre fra pumpedisplayet: AUTOADAPT, 100 % og TEMPERATUR. Men hvordan fungerer de forskjellige driftsmodusene? La oss starte med å se på AUTOADAPT, som er standardinnstillingen. Når den er installert, vil pumpen begynne å kjøre og sikre maksimal brukerkomfort fra dag én.

Samtidig vil pumpen begynne å oppdage når det er etterspørsel etter varmtvann ved å måle temperaturforskjellen mellom de to sensorene. Disse “tappe-hendelsene” lagres kontinuerlig i en intern 14-dagers kalender. Etter kort tid har pumpen lært forbruksmønsteret til husholdningen.

Den vil kun kjøre når den trengs – gjennomsnittlig ca. tre timer om dagen, noe som sparer opptil 96 % strømforbruk og 48 % av varmetap fra rør. I 100 %-modus vil pumpen kjøre kontinuerlig med full hastighet. Selv om dette sikrer rikelig med varmtvann døgnet rundt, betyr det at det ikke er noen strøm- eller varmebesparelser Til slutt har vi TEMPERATUR-modus.

Den holder temperaturen innenfor et definert område som styres av temperatur- innstillingene t-stop og t-start. Disse beregnes etter den maksimale temperaturen som ble målt av de to sensorene. I temperaturmodus sparer du strøm, men varmebesparelsene vil være mindre. Sammen sikrer de tre modusene en praktisk talt feilsikker og brukervennlig pumpe som aldri setter komforten på spill.

Skulle en sensor svikte, vil pumpen automatisk bytte til temperaturmodus for å sikre huseiernes komfort. Dette var en kort introduksjon til driftsmodusene for Grundfos COMFORT AUTOADAPT: AUTOADAPT, 100 % og TEMPERATUR, som sikrer maksimal komfort i hjemmet ditt.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende