Installasjon av Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

Lær hvordan du enkelt installerer Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

Grundfos COMFORT med AUTOADAPT er enkel å installere. Først monterer du pumpen på returrøret. Deretter identifiserer du turledningen. – hvis du er i tvil, kan du skru på varmtvannet og kjenne hvilket rør som blir varmere.

Deretter monterer du den eksterne sensoren på turledningen. For å fungere som den skal, må sensoren plasseres mellom og 50 centimeter fra utløpsflensen til varmtvannskilden. Til slutt slår du på strømmen.

Installasjonen er nå ferdig. Dette var en kort introduksjon til installasjon av Grundfos COMFORT AUTOADAPT, det første trinnet mot å sikre maksimal komfort i hjemmet ditt.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende