Vi presenterer Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

Lær mer om Grundfos COMFORT med AUTOADAPT og dens funksjoner.

Vi har alle prøvd å vente på varmtvann. Ikke bare er det kjedelig å vente, men det fører også til at mye rent drikkevann forsvinner som avløpsvann hver dag – år etter år. Nå kan du unngå dette ved å erstatte ettrørsforsyningen av varmtvann med et ettrørs sløyfesystem med en sirkulasjonspumpe. På denne måten vil du oppleve gleden av øyeblikkelig varmt vann samtidig som du sparer mye vann.

Pass på at du velger riktig sirkulasjonspumpe. En pumpe som kjører døgnet rundt, kan gjøre at vannbesparelsene forsvinner med økte strømkostnader og varmetap fra rørene. Grundfos COMFORT med AUTOADAPT er det ideelle valget. Ikke bare er den kompakt, stille, har en motor med lavt energiforbruk og er enkel å installere, den kommer også med en unik AUTOADAPT-funksjon.

Ved hjelp av sine to temperatursensorer, en innebygd og en ekstern, kan pumpen lære og tilpasse seg mønsteret for varmtvannsforbruk i husholdningen. Dette betyr at Grundfos COMFORT vil begynne å sirkulere varmtvann fra et lært mønster rett før du trenger det. Så mens du fremdeles kan nyte komforten som kommer med øyeblikkelig varmtvann, stanser Grundfos COMFORT-pumpen når den ikke trengs, for å minimere energiforbruket og varmetapet fra rørene.

La oss se på besparelsene du får ved å velge Grundfos COMFORT. Som nevnt tidligere, vil et ettrørs sløyfesystem for varmtvann spare mye vann. Et typisk eksempel er en familie på tre som bor i en husholdning med et konvensjonelt ettrørssystem. De heller opptil 16 000 liter rent vann rett i avløpet hvert år mens de venter på varmtvann.

Fordi COMFORT med AUTOADAPT i gjennomsnitt kun kjører tre timer om dagen for å gi en typisk husholdning øyeblikkelig varmtvann blir energibesparelser på opptil 96 % enkelt å oppnå sammenlignet med en pumpe som kjører kontinuerlig. Når du bruker COMFORT med AUTOADAPT, vil i tillegg varmeenergibesparelsene være på rundt 48 % på grunn av en reduksjon av varmetapet fra røret. Slik bortkastet varmeenergi står for mesteparten av dine kunders energikostnader.

La oss oppsummere: Grundfos COMFORT er en kompakt, lydløs og lett installert sirkulasjonspumpe. Og med AUTODAPT-funksjonen sparer Grundfos COMFORT også vann, energi og varme.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende