En innføring til vanntrykksøkning i boliger

Lær mer om de forskjellige bruksområdene for trykkforsterkere i boliger og hva du bør vurdere når du velger en trykkøkningspumpe.

Boliger kan variere betydelig i størrelse fra en leilighet på mindre enn 50 m² til en villa på mer enn 400 m²; fra en- eller toetasjes bygninger til leiligheter i høyblokker. Det de alle har til felles, er at de er et hjem for noen.

Og uansett størrelse eller type, så trenger de alle et tilstrekkelig stabilt vanntrykk. I boliger kan det brukes trykkøkere for å øke vanntrykket fra en rekke forskjellige kilder.

Imidlertid er ikke alle trykkøkere like, og for å velge den rette pumpen, er det viktig å forstå hvordan løsningen skal anvendes, slik som trykkøkning fra f.eks.:

  • Hovedvannledning
  • Brønn
  • Vanntank eller ved hjelp av
  • en overføringspumpe.

Nøkkelen til å finne ut hvilken type pumpe som bør brukes, ligger i det spesifikke bruksområdet.

Dette ECADEMY-kurset introduserer deg for noen av de viktigste tingene du bør huske på når du skal velge en trykkøkningspumpe for ulike bruksområder. Trykkøkning av hovedvannledning/nettvann Trykket på nettvannet varierer betydelig med endringer i etterspørselen.

For å stabilisere vanntrykket i bygningen kan det installeres en trykkøkningspumpe for å øke og/eller utligne trykket dersom det er tillatt i henhold til lokal lovgivning. For å lære hvordan du velger riktig pumpe for å øke trykket fra hovedvannledningen kan du se vannettverksmodulen. Brønn Pumping av vann fra en brønn krever en pumpe som kan takle det negative innløpstrykket og som kan anvendes i en utendørs installasjon.

For å lære hvordan du velger riktig pumpe for å øke trykket i en brønn kan du se brønnmodulen. Vanntank Vanntanker kan plasseres over eller under bakken, har varierende vannstand og inneholder ofte rusk og urenheter. Dette er bare noen av tingene du bør huske på når du velger riktig pumpe for å øke trykket fra vanntanker.

Hvis du vil vite mer, kan du se vanntankmodulen. Overføringspumpe For overføring av vann fra én tank til en annen trenger du en pumpe som kan flytte vannet så raskt som mulig når det er nødvendig og som oftest oppover. For å lære mer om egenskapene til overføringspumper kan du se overføringspumpemodulen. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende