Slik velger du riktig pumpe for å øke trykket for nettvann

Lær mer om å øke trykket i nettvann og hva du bør vurdere når du skal velge riktig pumpe for jobben.

I enkelte områder i verden er lavt eller varierende trykk i vannforsyningen et vanlig problem på grunn av varierende vannforbruk i løpet av dagen. For å stabilisere vanntrykket i et hjem som er tilkoblet et vannettverk kan det installeres en trykkøkningspumpe. Men å øke vanntrykket direkte fra vannledninger er ikke tillatt i noen land.

I stedet må det installeres en vanntank der vannet kan føres inn i husstanden. Pass på at du alltid sjekker lokal lovgivning før du installerer en trykkøkningspumpe direkte på vannledningen. Trykkøkningspumper for økning av trykket i nettvann vil ofte bli installert inne i hjemmet, noe som betyr at pumpen må være stillegående for ikke å forstyrre.

Selv om den installeres utendørs, anbefales en støysvak pumpe for ikke å forstyrre naboer hvis pumpen starter om natten. Vanntrykket i vannledninger kan være veldig høyt til tider. Derfor må du velge en pumpe som er produsert i materialer, som kan takle innløps- og pumpetrykket.

Fordi vanntrykket i vannledninger også varierer gjennom dagen, er det best å velge en trykkøkningspumpe som ikke bare er i stand til å øke vanntrykket, men også kan stabilisere trykket, slik at sluttbrukeren vil oppleve et konstant vanntrykk hele dagen, uavhengig av svingninger i vannforsyningen.

La oss se på et eksempel: Hvis trykket i vannledningen er 2 bar, og pumpen kan levere 5 bar, vil dette skape et kombinert trykk på 7 bar, som kan være et problem hvis pumpen ikke er i stand til å takle trykk på mer enn for eksempel 6 bar. Men hvis det er en pumpe med konstant trykk, vil den bare øke trykket opp til ønsket settpunkt. I eksemplet er pumpens settpunkt 4 bar, og pumpens hastighet er justert for å levere 2 bar, slik at det totale trykket blir 4 bar.

Sist, men ikke minst, pumper som brukes til å øke trykket fra vannforsyningsnettet, må være godkjent for drikkevann.

For trykkøkning av vannverksvann anbefaler vi å velge Grundfos SCALA2 eller JP trykkøkningspumpe JP dekker det grunnleggende behovet for å øke trykket fra vannledninger, med en materialbestandighet på opptil 6 bar og godkjent for drikkevann Men på grunn av det betydelige støynivået, bør JP kun installere utendørs under et skur eller utbygg. Til gjengjeld er SCALA1 med sitt lave støynivå egnet for innendørs installasjoner, mens Scala2 tilbyr det laveste støynivået og har også det mest avanserte alternativet for økning av trykket fra vannledninger med konstant trykk.

For å lære mer om Grundfos JP, SCALA1 og SCALA kan du besøke www.grundfos.no. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende