Slik velger du riktig pumpe for å øke trykket fra en vanntank

Lær mer om å øke trykket fra en vanntank og hva du bør vurdere når du skal velge riktig pumpe for jobben.

Vanntanker brukes til oppbevaring av vann til husholdningsbruk. Slike tanker finnes vanligvis i områder der en drikkevannskilde ikke er tilgjengelig offentlig, områder med lite eller ingen brønnvann, og der grunnvannskvaliteten er dårlig.

Vanntanker kan også brukes til å lagre vann som et supplement til en privat brønn med lite vann, som en nødforsyning og for sesongmessig eller sporadisk bruk. Vanntanker kan plasseres over eller under bakken, noe som betyr at en trykkøkningspumpe enkelte ganger installeres over tanken med negativt innløpstrykk.

Hvis dette er tilfellet, må pumpen være selvsugende for å skape det nødvendige undertrykket. Trykkøkningspumpen for vanntanker vil ofte installeres utendørs og må være robust og i stand til å takle sol, regn, vind og støv.

Vanntanker har varierende vannstand, noe som krever at pumpen har tørrkjøringsbeskyttelse. Siden vanntanker kan inneholde rusk og urenheter, som gjørme og blader, anbefaler vi at du bruker en flytende sil som sikrer at urenheter synker til bunnen, mens det reneste vannet øverst brukes.

Pumpene vi anbefaler for å øke vanntrykket fra vanntanker er Grundfos JP, SCALA1 og SCALAJP trykkøkerpumpe dekker de grunnleggende behovene for økning av trykket fra vanntanker, da trykkøkeren er selvsugende og har tørrkjøringsbeskyttelse.

Den må imidlertid plasseres under et skur eller utbygg og har et betydelig støynivå når den er i drift. For installasjoner uten tildekning eller i nærheten av boligbygninger anbefaler vi derfor at du velger SCALA som har et betydelig lavere støynivå og er robust med evnen til å tåle omgivelsestemperaturer på opptil 55 °C og trykk på opptil 8 bar.

SCALA1 har også en kalenderfunksjon som lar deg planlegge bruken, noe som gjør den perfekt for økning av vanntrykket for et hagevanningssystem SCALA2 leveres med alle de samme funksjonene som SCALA1, bortsett fra kalenderfunksjonen.

I tillegg byr den på en enda mer avansert løsning for perfekt vanntrykk. Med den intelligente  trykkutligningssfunksjonen sikrer SCALA2 at sluttbrukeren får stabilt vanntrykk til enhver tid.

For å lære mer om Grundfos JP, SCALA1 og SCALA kan du besøke www.grundfos.no. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende