Slik velger du riktig overføringspumpe

Lær mer om overføringspumper og hva du bør vurdere når du skal velge riktig pumpe for jobben.

Når du flytter vann fra punkt A til punkt B, kreves det en trykkøkningspumpe for å skape tilstrekkelig trykk og løftehøyde.

Dette kan være tilfellet når du bruker flere vanntanker samtidig i en boligbygning der du må overføre vann fra én tank til en annen, for eksempel fra en nedgravd tank til en annen tank.

Overføringpumper installeres som oftest utendørs og må være robuste og i stand til å takle sol, regn, vind og støv. Overføringspumper brukes vanligvis til å fylle vanntanker, og siden dette er en oppgave som helst ikke skal ta lengre tid enn høyst nødvendig, vil en pumpe med fast hastighet være perfekt til formålet.

Det er med andre ord ikke nødvendig å bruke en motor med variabel hastighet på en overføringspumpe. Pumpen må også kunne starte og stoppe automatisk i henhold til etterspørselen i tanken, noe som ofte løses ved hjelp av en flottørventil.

Hvis det høyeste tappepunktet Hmax er over starttrykket, vil ikke pumpen starte, og å velge en pumpe med et ekstra eksternt innløp som kan utstyres med en flottør- bryter, er noe vi anbefaler.

Det er også viktig å være obs på pumpens plassering i forhold til boligbygningen og nabohus, samt å velge en pumpe med et støynivå som ikke forstyrrer beboere eller naboer.

Som overføringspumper anbefaler vi at du bruker Grundfos SCALA2, JP eller SCALASCALA2 klarer oppgaven med å overføre vann fra punkt A til punkt B og tilbyr et lavt støynivå og robusthet for installasjoner utendørs.

Den leveres imidlertid med flere avanserte funksjoner som i de fleste tilfeller vil gjøre den overkvalifisert for kun overføring av vann og til en unødvendig stor investering.

Både SCALA2- og JP har justerbart innkoblingstrykk, Mens SCALA1 er utstyrt med et ekstra internt innløp for å gjøre det mulig å installere en flottørbryter som automatisk vil utløse pumpen og fylle tanken når vannstanden treffer den innstilte høyden.

Både SCALA1 og SCALA er egnet for installasjon utendørs så lenge den står frostfritt, og den har svært lavt støynivå, mens JP må installeres i et skur eller under et utbygg og bør ikke installeres i nærheten av en boligbygning på grunn av det merkbare støynivået. SCALA1 kan dessuten installeres som en tvillingpumpe for å sikre høyere strømning.

For å lære mer om Grundfos SCALA2, JP og SCALA kan du besøke www.grundfos.no. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende