En introduksjon til grunnleggende hydrauliske grunnprinsipper

Lær om de mest grunnleggende hydrauliske grunnprinsippene, inkludert termer som gjennomstrømning og trykkhøyde.

Når det dreier seg om hydraulikk i vannpumpesystemer, må vi vurdere tre hovedparametere: Gjennomstrømning, trykkhøyde og effekt – eller Q, H og P. I denne korte modulen skal vi presentere disse grunnleggende parametrene og hva de betyr for hverandre.

La oss komme i gang. Gjennomstrømning (Q) måles vanligvis i m³/t. Enkelt sagt beskriver gjennomstrømning mengden av vann som en pumpe pumper gjennom rør innenfor en gitt tidsperiode. Det er derfor det måles i m³/t. trykkhøyden (H) på en pumpe er trykket den kan levere.

Den beskriver høyden som pumpen kan løfte vann. Så, hvis en pumpes trykkhøyde er for eksempel 20 meter, betyr det at den kan løfte vann 20 meter opp. Til slutt er det effekten (P). Effekten betegner kraften og hastigheten vannet beveger seg med. Effekten måles i kilowatt.

Siden effekten er avhengig av den nevnte gjennomstrømningen (Q) og trykkhøyden (H), kan du måle den ved hjelp av følgende formel: P = Q x H x c.

I denne beregningen er c en konstant som avhenger av pumpens effektivitet, av tyngdekraften og av væsken du pumper. Husk at hvis du dobler pumpens gjennomstrømning eller trykkhøyde, dobler du automatisk pumpens effekt.

Og hvis du dobler både gjennomstrømningen og trykkhøyden, firedobler du energiforbruket. Det dekker vår introduksjon til grunnleggende hydraulikk. Takk for at du så på. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 8 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende