Forstå friksjonstap og kavitasjon

Finn ut hvordan friksjonstap og kavitasjon kan skade pumpene, og lær hvordan du reduserer sannsynligheten for begge deler. 

Når du pumper vann gjennom rør i høy hastighet, er det risiko for friksjonstap og kavitasjon. I denne modulen skal vi introdusere deg for disse fenomenene. Vi forklarer hvordan friksjonstap kan forårsake reduksjon i effektiviteten, hvordan kavitasjon kan forårsake skade på rørene og pumpene, og ikke minst hvordan du kan redusere risikoen for begge deler. La oss begynne med friksjonstap.

Enkelt sagt refererer friksjonstap til trykket som tapes av væske som følge av kontakt mellom den flytende væsken og kapslingen den beveger seg i. Når du transporterer vann i et vannpumpesystem, oppstår det friksjon mellom overflatene som vannet berører. Til slutt fører dette til tap av energi og trykk, og reduserer effektiviteten i hele systemet.

Ingen del av systemet er fritatt for friksjonstap – det skjer i rørene, vinkelrørene og ventilene. Men hvordan vet du hvor stort friksjonstap i systemet er? Det avhenger faktisk av en rekke parametere, inkludert: Gjennomstrømningen i systemet Viskositeten i væsken Rørets diameter og lengde – jo mindre og kortere rør, jo større viskositet og dermed desto større friksjonstap Og til slutt, overflaten på rørene.

Hvis for eksempel veggene i rørene er glatte, er det lettere å pumpe vann gjennom dem, noe som reduserer friksjonstapet Så nivået av friksjonstap kan bestemmes av hastigheten som vannet pumpes med, og rørstørrelsen

For å redusere friksjonstap kan du gjøre to ting:

1) redusere gjennomstrømningen og
2) øke rørstørrelsen.

Når rørstørrelsen økes, øker startkostnadene for systemet, men det vil redusere de totale livsløpskostnadene, noe som gjør det til en fornuftig langsiktig løsning. Vanligvis kan du få opplysninger om friksjonstap fra produsentene av rør, vinkelrør, t-koblinger og andre komponenter. La oss vende oppmerksomheten mot kavitasjon.

Kavitasjon defineres som den raske dannelsen og sammenbruddet av luftbobler i vannet, forårsaket av kokende vann. Vanligvis koker vann ved 100 grader. Ved denne temperaturen blir vann til damp. Men hvis systemtrykket faller, faller også kokepunktet. Hvis for eksempel trykket i et område faller til 0,1 bar, begynner vannet i dette området å koke ved 45 grader i stedet for 100 grader.

Og så snart trykket i disse områdene stiger over de lokale kokepunktene igjen, imploderer de fordampede molekylene og går tilbake til væskeform. Dette kalles kavitasjon. Du vil vanligvis kunne høre det, siden implosjonene lager en høy lyd i rørene. Kavitasjon er et av de vanligste problemer i rør der det pumpes vann, og det er en av de store synderne når det gjelder pumpe- og rørskader.

Heldigvis er det noen måter å redusere risikoen for kavitasjon på. Sørg bare for å gjøre følgende: Senk pumpeinnløpet og øk innløpstrykket Reduser friksjonstapet i tilløpsrøret Reduser pumpens gjennomstrømning Øk vanninntakshøyden Det dekker opplæringsmodulen om friksjonstap og kavitasjon.

Takk for at du så på. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 8 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende