Det utvidede kurset om grunnleggende pumpeprinsipper

77 - Det utvidede kurset om grunnleggende pumpeprinsipper

Få mer informasjon om noen av de mest grunnleggende pumpeprinsippene i pumpeindustrien.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 13 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende

Kursoversikt

00:04:24

En innføring i grunnleggende pumpetyper

Få en kort presentasjon av de vanligste pumpetypene og hvilke formål de brukes til.

00:03:42

Hvilken pumpe bør du bruke?

Finn ut hvordan du identifiserer riktig pumpe for enhver jobb.

00:05:06

Viktige hensyn ved valg og dimensjonering av pumpe

Utforsk noen av de viktigste hensynene du bør ta under prosessen for pumpedimensjonering og pumpevalg.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært