En innføring i gjenbruk av vann i industrien og årsakene til implementering av dette i industrielle prosesser

Lær om de forskjellige bruksområdene for vannbehandling i industrien og hvorfor mange bransjer er i ferd med å velge gjenbruk av vann i de industrielle prosessene.

Et system for gjenbruk av vann i industrien øker den tilgjengelige vannmengden på verdensbasis, ettersom mye vann brukes i industrien.

I denne modulen vil du høre om de forskjellige bruksområdene for vannbehandling i industrien og årsakene til at mange bransjer er i ferd med å velge gjenbruk av vann i de industrielle prosessene.

Gjenbruk av vann passer godt sammen med FNs bærekraftsmål nummer 6, som påvirker vannbehandling generelt og vannbehandling i industrien spesielt.

Målet med FNs bærekraftsmål nummer 6 er å sikre tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann og hygiene for alle, og dette støttes aktivt av Grundfos.

Det er mange grunner for industrien å implementere et system for gjenbruk av vann, og de viktigste pådriverne for gjenbruk av vann er:

Vannmangel og stadig mindre tilgjengelighet på rent vann, som fremheves i FNs bærekraftsmål nummer 6

Reduserte kostnader  for fakturert vann og avløpsvann, energiforbruk og kjemikaliebruk, samt å skape muligheten for å utvinne verdifulle forbindelser fra forurenset vann

Lovpålagte krav  til drikkevann og ikke-drikkevann blir stadig strengere

Teknologiske pådrivere forårsaket av demografi i endring, flere forurensende stoffer og nye begrensninger, som mikroplast, krever alternative teknologier for nye løsninger

Mange bransjer er imidlertid konservative i tilnærmingen, og de er ofte bekymret for at det ikke finnes et bevist konsept for teknologien som brukes og behovet for en skreddersydd løsning. Mangel på styring og regulering på bruksområdet deres kan også få dem til å nøle.

Med en vurdert tilnærming blir imidlertid de overbevisende årsakene til og fordelene ved et system for gjenbruk av vann, åpenbare.

La oss starte med en liten titt på de vanligste vannkategoriene i industri. På et industrielt område er vann overalt og brukes intensivt som prosessvann, kjølevann, rensevann og lignende. Med bruk følger forurensning og behovet for rengjøring og behandling.

Det er fire bruksområder innen vannbehandling i industrien: konsentrert og industrielt avløpsvann, og saltvann og industrielt rent vann.

Grundfos leverer til alle fire områder, men fokuset vårt i denne modulen er imidlertid konsentrert og industrielt avløpsvann.

Når vi går inn i en fabrikk, er det første vi møter vanninntaket, eller matevann. Vi kan enten bruke vannet direkte, eller vi må behandle det slik at det er egnet til senere bruk og formål. Her kan vi se vannet når det går inn i den industrielle prosessen.

Etter behandling og bruk, for eksempel som prosessvann eller rensevann, endres vannkvaliteten, og direkte utslipp til miljøet er ikke mulig. Det er derfor nødvendig med en biologisk, fysisk eller kjemisk behandling.

Avhengig av egenskapene til dette avløpsvannet, brukes forskjellige trinn for å rengjøre det. Generelt sett er biologisk behandling, fjerning av partikler og ioner (ved hjelp av henholdsvis ultrafiltrering og omvendt osmose) samt foredling mest vanlig.

La oss oppsummere hva vi har presentert i denne modulen:
– Prosessvann, kjølevann og rensevann er vanlige områder der vannforbruket er høyt i industrielle prosesser
– Det er mange grunner til å behandle og gjenbruke dette vannet, for eksempel vannmangel, kostnader, lovpålagte krav og tilgjengeligheten til nye teknologier
– Bruksområdene innen vannbehandling i industrien som vi fokuserer på for gjenbruk av vann, er konsentrert og industrielt avløpsvann

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert