Installere og konfigurere MAGNA3

Ta en nærmere titt på hvordan du installerer og konfigurerer MAGNA3-sirkulasjonspumpe.

Når du har boltet MAGNA3 på plass, kan du starte med å løsne den nye klemringskruen så du kan rotere pumpehodet. Pumpehodet må alltid være låst i 90-gradersposisjonen fordi MAGNA3 er luftkjølt.

Hvis pumpen må kobles til til et kontroll- og overvåkingssystem, kan du bare sette inn riktig CIM-modul. Dette er i dag enkelt og er en stor forbedring fra da man måtte feste en separat CIU-boks på veggen ved siden av pumpen.

MAGNA3 kommuniserer via trådløs radio mens MAGNA3 Model E bruker Bluetooth, noe som betyr at du raskt og enkelt kan konfigurere MAGNA3 via Grundfos Go-appen.

Det er også mulig å konfigurere MAGNA3 kun med pumpedisplayet. Start med å angi språk, dato og klokkeslett. Velg deretter driftsmodus – standardinnstillingen er AUTOADAPT, som er den anbefalte innstillingen for 2-rørs radiatorsystemer.

For veiledet konfigurering, velg «gå til applikasjonsveiviser» og se i heftet for illustrasjoner av de forskjellige applikasjonene. Hvis du velger «automatisk», blir pumpen satt i AUTOADAPT-modus eller du kan velge å angi et driftspunkt manuelt.

Angi strømning og trykk så vises et sammendrag av resultatet. Du finner alltid applikasjonene under «assist» hvis du må velge et annet program. Velg «status» for å se viktige parametere.

Se i heftet hvis du vil ha mer informasjon. Ved å bruke Grundfos GO kan du beskytte pumpeinnstillingene fra å bli endret ved å deaktivere innstillingsmenyen. Den kan enkelt aktiveres igjen ved behov.

Når du er ferdig, kan du bruke Grundfos GO til å generere en rapport og sende den til kunden på stedet.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende