MAGNA3 driftsmoduser og reguleringsformer

Oppdag de forskjellige driftsmodusene og reguleringsformene som MAGNA3 tilbyr, og finn ut hva hver modus tilbyr.

Grundfos MAGNA3 har både driftsmoduser og reguleringsformer. Hvis du vil bruke reguleringsformene, må pumpen stå i normal driftsmodus som er fabrikkstandarden. MAGNA3 har også tre ekstra driftsmoduser: Stopp, Minimum og Maksimum.

Når den står i normal driftsmodus, gir MAGNA3 deg hele utvalget av driftsmodusalternativer som du forventer fra en toppmoderne sirkulasjonspumpe. Men det er de intelligente AUTOADAPT- og FLOWADAPT-modusene som virkelig skiller MAGNA fra konkurrentene.

Merk at FLOWLIMIT- styrefunksjonen kan brukes på alle MAGNA3-reguleringsformer. Konstantkurvemodusen etterligner funksjonen til en pumpe med fast hastighet som er tilpasset et angitt driftspunkt og kjører i en konstant hastighet.

Med MAGNA3 er ikke lenger 0 til 100 % styrt fra trykkaksen, men fra strømningsaksen. I praksis betyr dette at alle MAGNA3-modeller vil ha en høyere maksimal strømning enn tidligere modeller med samme maksimale trykkhøyde.

Men MAGNA3 med variabel hastighet vil gi deg tilgang til et mye bredere spekter av styringsalgoritmer. Reguleringsformen for konstant trykk er egnet for variable strømningssystemer med svært lave trykktap og åpne systemer hvor trykktapet i rørene er underordnet den statiske trykkhøyden.

I modusen for proporsjonal- trykkstyring, som brukes i sirkulasjonssystemer, tilpasser pumpen kontinuerlig ytelsen til varierende strømnings- og trykkbehov. MAGNA3 kjenner sin turtallshastighet, strømforbruk og strømning, og beregner hvor det faktiske driftspunktet er i QH-tabellen basert på disse dataene.

Pumpen beveger seg frem og tilbake på reguleringskurven ved å måle pumpemoment og tilpasse turtallet. Hvis det er lite eller ingen motstand, er systemet åpent og pumpen øker ytelsen. Hvis motstanden er høy, er ventilene lukket og pumpen reduserer ytelsen.

I AUTOADAPT-modus, som er fabrikkstandarden, tilpasser pumpen kontinuerlig proporsjonaltrykkurven og angir automatisk en mer effektiv en, uten å gå på kompromiss med komforten. Dette eliminerer behovet for manuelle justeringer i 80 % av alle installasjoner.

I AUTOADAPT-modus har den standard proporsjonaltrykkurven et settpunkt på 55 % av pumpens maksimale trykkhøyde. Etter hvert som ventilene begynner å åpne seg, vil driftspunktet bevege seg langs denne kurven, øke turtallet og redusere strømningsutslippet.

Hvis systemet når sin maksimale kurve, vil driftspunktet følge denne kurven og lage en ny proporsjonaltrykkurve basert på systemets nye driftspunkt. Deretter starter prosessen på nytt. FLOWADAPT-reguleringsform kombinerer AUTOADAPT-reguleringsformen og styringsfunksjonen for strømningsgrensen.

Standardinnstillingen for strømningsgrensen i FLOWADAPT-reguleringsformen er knutepunktet mellom AUTOADAPTs proporsjonaltrykk og maksimale kurver. Dette gjør det mulig for MAGNA3 å sørge for at strømningshastigheten aldri overskrides, noe som sparer kostnadene for en separat strupeventil for pumpen.

I varmeapplikasjoner burde strømningshastigheten være det nominelle driftpunktet Q. Dette beregnes ved å konvertere systemets varmebehov til kilokalorier per time ved å bruke 0,86- konverteringsfaktoren og dele dette nummeret på temperaturforskjellen mellom tilførselsrøret og returrøret.

For eksempel: Tenk deg en ny boligblokk på 10 000 kvadratmeter med et spesifisert behov på 500 kilowatt og oppvarmet av moderne radiatorer med 20 °C temperaturforskjell mellom tilførselsrøret og returrøret.

For å beregne MAGNA3 s nominelle driftspunkt, og dermed strømningsgrensen, ganger du 500 kilowatt med 0,for å få en konvertert varmeetterspørsel på 430 kilokalorier per time.

Delt på gir dette deg et nominelt driftspunkt på 21,5 kubikkmeter per time, som du deretter skriver inn som pumpens strømningsgrense. Reguleringsformen for konstant temperatur brukes i variable strømningssystemer som krever en konstant temperatur på et brukerdefinert punkt.

Pumpen er ansvarlig for strømning, og ingen ekstern temperaturstyring er nødvendig, men en ekstern temperatursensor kan brukes til å gi en settpunktinngang som skiller seg fra temperaturen målt lokalt av pumpen.

Denne reguleringsformen er utviklet primært for bruk i varmtvannssirkulasjon i bolighus og reguleres derfor sakte. Differensialtemperaturens reguleringsform sørger for et konstant temperaturfall i oppvarmings- og kjølesystemene.

Pumpen vil opprettholde en konstant differensialtemperatur mellom pumpen og den eksterne sensoren.

Til slutt har vi den konstante strømningsreguleringsformen. Denne brukes i systemer som krever konstant strømning uavhengig av trykktap, som kjølere for klimaanlegg, varme- eller kjøleflater.

Her justerer MAGNA3 automatisk turtallet til varierende systemmotstand for å sikre at flyten holdes konstant til enhver tid. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende