Feilsøking av MAGNA3-sirkulasjonspumpe

Lær hvordan du feilsøker en MAGNA3-sirkulasjonspumpe

Grundfos Eye på toppen av displayet indikerer statusen på pumpen.

Hvis den er grønn, er alt ok og det er ikke er noen advarsler eller alarmer. Gult betyr at pumpen har en advarsel, men kan fortsette driften, mens rødt indikerer at en alarm er aktivert og at pumpen ikke kan fungere som normalt.

Hvis pumpen har en intern sensorfeil, kan du trykke på venstre pil for å få mer informasjon. Du kan se i heftet for mer informasjon. Hvis det er en multipumpe- kommunikasjonsfeil, kan du også få mer informasjon på pumpedisplayet eller ved å se i heftet.

Hvis pumpen er blokkert, kan du få mer informasjon på pumpedisplayet eller i heftet. Igjen, hvis en intern feil har oppstått, må du sjekke pumpedisplayet og kontrollere turbindrift og ustabil tilførselsspenning.

Også her kan du finne mer informasjonen i heftet. På startskjermen kan du velge «status» for å se en liste over tidligere advarsler eller alarmer ved å velge alarmloggen. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende