En innføring i kjøletårn

Finn ut hvordan et kjøletårn er konstruert for å kjøle ned store mengder vann som sirkulerer i et kjølesystem, og lær om de forskjellige typene kjøletårn.

Kjøling er selve fokuset i mange industrielle prosesser. En måte å sikre optimal kjøling på, er ved hjelp av kjøletårn, som finnes i de fleste installasjoner i industri bygg.

I denne modulen vil vi gi deg en grundig innføring i kjøletårn.

For å si det på en enkel måte, er et kjøletårn en enhet som er konstruert for å kjøle ned store mengder vann som sirkulerer i et kjølesystem.

Det har som hovedformål å overføre varme fra kjølevannet til luften ved fordampning. Men hvordan fungerer et kjøletårn i praksis? La oss ta en nærmere titt.

I et kjølesystem med et kjøletårn strømmer varmt vann fra kilder som maskiner eller prosesskjøling gjennom rørene til et kjøletårn.

Når vannet kommer inn i kjøletårnet, sprøytes det ut av en rekke dyser. Vannet sprøytes over en pakke – også kalt et kjøletårnsmateriale (emballasjemateriale).

Hovedformålet med kjøletårnsmaterialet er å spre vannet over en større flate for å sikre en større fordampningsflate.

Når vannet renner nedover sidene på kjøleårnsmaterialet og luften strømmer motsatt vei, fordamper noe av vannet til luften. Luften tar opp varmen som denne fordampningen danner, og senker dermed temperaturen på det gjenværende vannet.

Det gjenværende vannet, som nå er avkjølt, drypper ned til et kar på bunnen av kjøletårnet, der det resirkuleres inn i systemet.

Luften, derimot, suges oppover av viften. Før den tar seg ut av kjøletårnet, passerer den gjennom avdriftseliminatorer.

Luften – som er svært kondensert – beveger seg i høy hastighet, og treffer de sikksakkformede avdriftseliminatorene flere ganger før den går ut av viften.

Kondensen som dannes på avdriftseliminatorene drypper tilbake gjennom kjøletårnet og havner sammen med det resterende vannet i bunnen.

Generelt sett går mindre enn 30 % tapt til fordampning, drypptap, lekkasje og utslipp i et blowdown-system. Ved å bruke riktig styring kan du imidlertid spare 20 % av de 30 % som går tapt til fordampning.

Så hvis for eksempel 100 liter vann går tapt til fordampning hver time, gjør den riktige styreenheten det mulig å spare 20 liter i timen.

En annen fordel er sikkerhet. Kjøletårn bruker ingen farlige kjemikalier under kjøleprosessen, slik at de blir mye tryggere for deg å jobbe med.

Nå som vi har dekket det grunnleggende ved kjøletårn, kan vi ta en titt på de forskjellige typene av typiske kjøletårnsystemer.

Fra et industrielt perspektiv er det generelt to hovedtyper kjøletårn: kjøletårn med tvungen luftsirkulasjon og motstrøm, og kjøletårn med tvungen luftsirkulasjon og tverrstrøm.

I kjøletårn med tvungen luftsirkulasjon og motstrøm, trekkes luften opp gjennom tårnet ved hjelp av vifter, og vannet beveger seg fra toppen og ned gjennom tårnet.

I et kjøletårn med tvungen luftsirkulasjon og tverrstrøm skyves luften over kjøletårnsmaterialet og deretter opp gjennom kjøletårnet. Akkurat som i kjøletårn med tvungen luftsirkulasjon og motstrøm beveges vannet nedover fra toppen.

Da har vi tatt for oss en grunnleggende innføring i kjøletårn. I den neste modulen vil vi gå enda nærmere inn på kjøletårn og vise deg hvordan du energioptimaliserer dem. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels