Slik kobler du en Grundfos-pumpe til et kjøletårn

Lær hvordan du konfigurerer pumpen i Grundfos GO, slik at du kan betjene pumpen og kjøletårnet nøyaktig slik som du har behov for.

Som den forrige modulen skisserte, spiller Grundfos-pumper en avgjørende rolle for å sikre at kjøletårn kjører så optimalt som mulig.

I denne modulen vil vi vise deg hvordan du konfigurerer pumpen i Grundfos GO.

Det er faktisk tre måter å konfigurere pumpen på: via pumpedisplayet, via PC-verktøyet eller via Grundfos GO. Selv om de to førstnevnte har sine egne fordeler, er Grundfos GO den mest brukte og lettest tilgjengelige metoden, og derfor vil denne modulen kun fokusere på konfigurasjonen i Grundfos GO.

Først kobler du temperatursensoren til MGE-motoren via analog inngang 1.

Deretter kan du åpne Grundfos GO-appen og koble den til pumpen.

Du vil trenge en Grundfos GO-dongle for å koble pumpen til telefonen. Donglen kan kobles direkte til Apple-telefoner og via Bluetooth for Android-telefoner.

Nå er tiden inne for å konfigurere pumpen og kjøletårnet. Det er selvfølgelig flere måter å gjøre dette på. I eksempelet som følger vil vi basere informasjonen vår på en pumpe som kjører ved en konstant temperatur, der temperatursensoren styrer viften.

Begynn med å konfigurere sensoren.

Velg analog inngang 1.

Her klikker du på «Funksjon» og

velger «Reguleringssensor».

Deretter velger du «Mål» og

velger «Temperatur 1». Deretter velger du ganske enkelt signaltypen , temperaturføleren og minimums- og maksimumstemperaturen, som du finner på temperaturføleren.

Deretter må du velge styremodus.

Klikk på «Styremodus» etterfulgt av «Konstant temperatur».

Hvis du vil starte eller stoppe viften i kjøletårnet, kan du bruke grense overskredet-funksjonen.

Når du har valgt grenseoverskredelsefunksjonen, velger du temperatur 1.

Deretter angir du en grense ved en viss temperatur, noe som innebærer at viften vil starte når temperaturen overskrider denne grensen.

Etter dette velger du et hysteresebånd, som bestemmer hvor lav temperaturen kan bli før viften slutter å kjøre.

På denne måten kan du sikre at viften ikke starter og stopper ved det minste temperaturavvik, ettersom dette kan føre til slitasje på viftemotoren.

Deretter velger du grense overskredet til over grensen, noe som sikrer at viften starter når du overskrider den tidligere konfigurerte temperaturen.

Til slutt velger du signalreleet for grense overskredet. Når du har vært gjennom disse trinnene, er viften konfigurert, og kjøletårnet er klart for drift.

Dette var kun et eksempel på hvor enkelt det kan være å konfigurere en pumpe og et kjøletårn i Grundfos GO.

Appen inneholder mange flere egenskaper og funksjoner, så det er fullt mulig å konfigurere pumpen og kjøletårnet nøyaktig slik som du har behov for.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels