Installere og igangkjøre SOLOLIFT2-løftestasjonen

Få en rask oversikt over hvordan du installerer og igangkjører en SOLOLIFT2 i denne korte modulen.

Denne videoen vil gi deg en rask oversikt over hvordan du installerer en Grundfos SOLOLIFT2-enhet. Før du starter må du passe på at alle byggeforskrifter og krav er overholdt. og at du har alt nødvendig verktøy og utstyr klar for hånden.

Finn først ut hvor soilrøret du skal koble deg til, er plassert. Kontroller at området er rent og tørt, og at det ikke er noe rusk på gulvet. Kontroller at gulvet er plant og jevnt. Finn ut av hvor Sololift2, toalettet og vasken skal stå.

Vær forsiktig så du ikke skader enheten eller tilkoblingsrørene under installasjon. Påfør lett trykk og ikke bruk en hammer eller tunge verktøy, da dette lett kan føre til skader eller brudd.

Et nyttig tips er når du skal installere deler med gummitetninger, er å bruke litt såpevann for å hjelpe deg. Installer avløpsrøret fra vasken, og pass på at røret har et fall på minst 1 %. For å koble avløpsrøret til innløpet, fjerner du først endehetten. Kutt bort den tomme inngangen på hetten med en kniv. Fest hetten på innløpet igjen og monter dekselet på innløpsrøret.

Det fleksible innløpsrørdekselet kan vris og bøyes til alle nødvendige posisjoner og retninger. Hvis du vil installere et mindre rør, må du bruke en adapter Hvis du må installere et større rør, bruk en kniv til å fjerne den smale enden på dekselet. Til slutt fester du dekselet til innløpsrøret og avløpsrøret med klemmer. Deretter installerer du utløpsrørene sikkert.

Sørg for at du bruker de riktige bendene med nødvendig fall, og koble til soilrøret. SoloLift2-enheten gjør det mulig å posisjonere utløpet på begge sider av enheten eller på toppen, alt etter hva som passer til installasjonen. Husk å sette inn en plugg i enden du ikke trenger. Koble til utløpsvinkelrøret. Koble deretter til avløpsrøret.

Hvis du vil installere et mindre avløpsrør, må du bruke en adapter. Hvis du bruker et større rør, må du kutte av det fleksible gummiavløpsutløpet for å øke den innvendige diameteren. Det anbefales at du legger til et avløp for å tømme utløpsrøret hvis det skulle trenge service. Husk å tilpasse det med en plugg. Fest enheten til gulvet med de medfølgende festemidlene.

Disse skyves ganske enkelt på plass på hver side av enheten. Skru dem deretter fast. Så kobler du til toalettet. Se installasjonshåndboken for informasjon om nødvendig avstand fra veggen. Trekk utløpsdekselet over toalettutløpsrøret, og fest det.

Fest toalettet til gulvet. Nå skal strømforsyningen kobles til et egnet uttak av en kvalifisert profesjonell i henhold til alle lokale forskrifter. Bruk klistremerkene for brukerpåminnelse inni lokket, slik at de forblir synlige for brukeren.

Da er du ferdig! Hvis du vil ha en mer detaljert beskrivelse, se installasjonshåndboken for Sololift2. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende