Slik optimaliserer du kabeldimensjonering i nedsenkbare pumper

Finn ut hvordan du optimaliserer kabeldimensjoneringsprosessen med Grundfos sitt kabeldimensjoneringsverktøy. Vi vil også vise deg hvordan du bruker kabeldimensjoneringsverktøyet til din fordel.

Dimensjonering og valg av riktig pumpe og motor er avgjørende i alle nedsenkbare pumpeinstallasjoner. Men det er også viktig å dimensjonere kablene riktig.

I denne modulen skal vi vise deg hvordan du optimaliserer kabelstørrelsen. Du får også lære om Grundfos’ kabeldimensjoneringsverktøy og hvordan det kan være nyttig for deg i arbeidet ditt. Men først skal vi ta degkort gjennom på de forskjellige kablene.

For det første er spenningen som leveres av kablene, basert på lokale forskrifter, så det er viktig å alltid sørge for at spenningen på kablene er i samsvar med disse forskriftene.

Hos Grundfos skiller vi mellom motorkabler og forbindelseskabler.

Motorkabelen er kabelen som leveres med pumpen. Vanligvis består en nedsenkbar motor av en motor og en motorkabel. En generell tommelfingerregel er at motorkabler alltid må være nedsenket i væske – Det finnes imidlertid unntak, og vi kommer tilbake til det om kort tid.

Forbindelseskabelen går videre fra motorkabelen og forbinder pumpen til strømforsyningen. Det finnes en rekke forskjellige typer forbindelseskabler, materialer og oppsett avhengig av bruksområdet for pumpen.

Men hvordan bestemmer du hvilken type forbindelseskabel som skal brukes? Det finnes fire hovedfaktorer.

Først og fremst er standard motorkabler egnet for ubearbeidet drikkevann og det å gjøre dem egnet for andre væsker er noe som må vurderes fra tilfelle til tilfelle. Dette demonstrerer den første av de fire nevnte faktorene: Velge din type forbindelseskabel basert på pumpemediet.

Spenningstap har også betydelig innflytelse. Under kabeldimensjoneringsprosessen kan det hende du finner ut at strømstyrken til motorkabelen er så lav at den kan brukes i luften slik at du faktisk kan bruke motorkabelen som en slippkabel i luften til tross for at den er beregnet på nedsenket drift.

Det neste er den økonomiske faktoren. Alt du taper i den nedsenkbare pumpeinstallasjonen fremgår av driftskostnadene for installasjonen. Derfor er det viktig å vurdere størrelsen på disse tapene kombinert med valgt kabelstørrelse. På den måten kan du redusere livssykluskostnadene, og samtidig forbedre forholdene for den nedsenkbare motoren.

Til slutt har vi kabelkonfigurasjonen eller kabeloppsettet. Motorkabelen har innvirkning på typen forbindelseskabel du velger, så hvis motorkabelen for eksempel er dobbeltvegget, må du kontrollere at forbindelseskabelen stemmer overens. Dobbeltveggedekabler gir den mest kostnadseffektive løsningen.

Siden valg av forbindelseskabel er en engangsinvestering, er det viktig at du dimensjonerer og velger ut fra optimale kriterier. Hvis ikke risikerer du å kaste bort pengene hver dag pumpen er i drift.

Den enkleste måten å dimensjonere og velge ut kabler på er ved hjelp av Grundfos' kabeldimensjoneringsverktøy.

Du finner kabeldimensjoneringsverktøyet i Grundfos Product Center. Når du er her, klikker du bare på "Tools", velger “kabelberegner” og angir verdiene for installasjonen. Vi skal se nærmere på disse verdiene litt senere.

Med “kabelstørrelse” mener vi kabeltverrsnittet til de enkelte ledningene i forbindelseskabelen. Den nedsenkbare forbindelseskabelen er helt avgjørende for en problemfri, nedsenkbar pumpeinstallasjon. Hvis kabelen er underdimensjonert, kan pumpeytelsen bli påvirket, noe som kan utsette installasjonen for en redusert forsyningsspenning.

Hvis kabelen er underdimensjonert, kan pumpeytelsen bli påvirket, noe som kan utsette installasjonen for en redusert forsyningsspenning.

Jo større tverrsnitt, jo lavere energitap i kabelen slik at kabelens strømledningsevne blir bedre. Merk at jo høyere motorstrøm, eller desto lengre kabelen er, jo større må kabeldimensjonen være.

Noen ganger vil kabeldimensjoneringsverktøyet anbefale en kabel som er lik eller mindre enn størrelsen på motorkabelen, og i slike tilfeller kan du bruke motorkabelen som forbindelseskabel.

Ved dimensjonering av en forbindelseskabel for nedsenkbare installasjoner er det viktig å skille mellom énfase- og trefaseanlegg. I den siste delen av denne modulen skal vi fokusere på dimensjonering og beregning av trefaseanlegg.

Når du beregner dimensjon for forbindelseskabelen, må du kjenne følgende verdier:
Kabellengde
Merkespenning
Motorens merkestrøm
Énfase- eller trefaseanlegg
Startmetode
Omgivelsestemperatur

Men med et sinusbølgefilter i tillegg kan det forstyrrede signalet konverteres til et rent sinusformet signal. Dette bidrar ikke bare med å forlenge motorens levetid, det betyr også at forbindelseskablene ikke trenger skjerming, noe som reduserer installasjonskostnadene.

Når du kjenner disse verdiene, legger du dem til i kabelkalkulatoren, som da gir deg anbefalt kabeldimensjon. Så enkelt er det!

Hvis du ønsker å beregne dimensjoneringen av forbindelseskabelen manuelt, trenger du kanskje følgende tilleggsdata:
Spenningsfallprosent
Kabelmaterialer
Induktiv motstand
Effekttap

Det dekker de viktigste aspektene ved kabeldimensjonering. Hvis du ønsker å dykke dypere ned i temaet og teste kabeldimensjoneringsverktøyet selv, gå til Grundfos Product Center eller last ned gratis kabeldimensjonerings-appen i dag. Lykke til!

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert