Beskytte trefasede nedsenkbare motorer

Få en forståelse av hvorfor det er viktig å beskytte den nedsenkbare motoren samt hvordan du gjør det.

Med et motorvern kan du beskytte den nedsenkbare motoren fra visse typer feil. Men, for at motorvernet skal fungere ordentlig, må du konfigurere det riktig.

I denne modulen vil vi introdusere deg for viktigheten av motorvern ved å fremheve noen av de vanligste feilene som kan oppstå hvis motoren er ubeskyttet.

Vi vil også gi deg et par Grundfos-anbefalinger om hvordan du kan optimalisere motorvernet ditt.

Først og fremst er det imidlertid viktig å nevne at motorvern er basert på lokal lovgivning og forskjellige installasjonsstandarder rundt om i verden. Følgende er kun et eksempel på en generisk installasjon og ikke nødvendigvis den riktige løsningen i ditt land.

Du spør kanskje deg selv hvorfor du burde investere i motorvern til din nedsenkbare installasjon. Det finnes et enkelt svar på det.

Ettersom disse installasjonene er nedsenkbare, er de dyre å få tilgang til hvis noe skulle gå galt.

Og derfor er det anbefalt at du investerer i et godt motorvern, som på lang sikt vil spare deg for både tid og penger.

For å få det optimale resultatet fra det valgte motorvernet er det viktig å bruke riktig innstillinger for den aktuelle installasjonen.

Her vil vi fremheve tre parametere som er avgjørende for å få optimalt motorvern:
motorstrøm
over/underspenning
og motortemperatur.

Økt strømforbruk kan skape et høyere krav til ytelse, hvis driftspunktet for det nedsenkbare pumpesettet endres eller hvis væsketettheten eller viskositeten i installasjonen blir endret

– men det kan også være et tegn på at pumpen har en feil.

Hvis pumpen har stoppet og ikke kan startes, vil strømmen forbli på startnivået – fem til seks ganger mer enn nominell strøm.

Fordi pumpen ikke har noe utslipp i denne situasjonen, vil den danne rask oppsamling av energi i den nedsenkbare motoren, noe som kan lede til overoppheting og skade på den nedsenkbare motoren.

En annen grunn til at uønsket varmedannelse i trefaset nedsenkbar motor er spenningsasymmetri. Spenningsasymmetri oppstår vanligvis når det er problemer i leveringsnettverket, som en defekt transformator eller ujevn belastning på grunn av dårlig balanserte énfaseforbrukere

Data for utgangsinnstillinger av motorvernet kan du finne på motorens typeskilt. Disse dataene gjelder en gitt nedsenkbar motor som utnyttes fullt ut mht. kapasitet. Dette vil sjelden være den riktige innstillingen fordi den nedsenkbare motoren er koblet til en nedsenkbar pumpe og kjører på et innstillingspunkt hvor den maksimale ytelsen til motoren ikke utnyttes.

Det er to måter å skaffe delbelastningsdataene på. Med Grundfos Product Center, eller du kan finne strømverdien ganske enkelt ved å redusere strøminnstillingen på motorvernet inntil det utløses. Deretter kan du øke strømnivået inntil uønsket kobling ikke lenger forekommer. Vær oppmerksom på at jo mer overspenning du har, jo mindre beskyttet er den nedsenkbare motoren.

(Breaker Slide)

Overspenning kan potensielt skade den nedsenkbare motoren ved at det genererer for mye varme i den. Til slutt vil dette ødelegge viklingene.

Underspenning inntreffer derimot vanligvis når forbindelseskablene er for små, noe som betyr at spenningsfallet fra strømforsyningen til motoren blir for høyt. Derfor er det viktig å dimensjonere kablene riktig.

(Breaker Slide)

Alle nedsenkbare Grundfos-motorer er vannfylte, og de har alle radiallagre (bærelagre). Radiallagrene kjører på en hydrodynamisk skapt vannfilm, noe som betyr at de ikke slites ut.

Robustheten i denne vannfilmen avhenger imidlertid av temperaturen. Hvis vannfilmen ikke er innebygd i radiallageret, forårsaker det friksjon som raskt kan skade lageret.

Motortemperaturen kan øke av forskjellige årsaker som en økning i medietemperaturen, en oppbygging av skalering på motoren eller hvis kjølevæskestrømmen er for liten.

I noen tilfeller kan riktig kjølevann brukes ved bruk av kjølemansjetter som tvinger strømmen langs motoren.

Disse brukes vanligvis i alle installasjoner der pumpen er installert i et reservoar, tank, eller et borehull som er for stort. Du kan finne ønsket kjølenivå på motorskiltet.

Beskyttelsesnivået for motortemperaturen burde angis i løpet av de første driftsdagene, rett etter at du har fått en stabil motortemperatur. Og hvis temperaturnivået øker betraktelig, kan det være på grunn av et av problemene vi nettopp dekket.

Når det gjelder den generelle beskyttelsen av en nedsenkbar motor, er den tradisjonelle måten å beskytte ved hjelp av et overbelastningsrelé som beskytter motor og motorledere fra skader forårsaket av langvarige perioder med strømforhold.

Overbelastningreléer klassifiseres i utløsingsklasser som definerer tiden det tar før reléet kobler om til en overbelastningstilstand. Hvis du velger et overbelastningsrelé til Grundfos-produkter, må de ha utløsingsklasse 10 eller lavere. Det anbefales at du alltid velger overbelastningsrelé med fase-sviktovervåkning.

(Breaker Slide)

Den ideelle måten å beskytte den nedsenkbare pumpen på er med en MP204, et elektronisk motorvern utviklet for optimal beskyttelse av en nedsenkbar motor.

MP204 beskytter mot elektriske problemer som spenningsubalanse eller overspenning og underspenning mens den også har en såkalt justerbar pumpeutløsingsklasse som muliggjør raskere omkobling dersom pumpen blokkeres. Dette reduserer risikoen for at motoren skjærer seg.

Sammenlignet med et standard overbelastningsrelé tilbyr også MP204 overvåking, noe som kan brukes til å overvåke, for eksempel, temperaturen i den nedsenkbare motoren over tid. Temperaturovervåking kan brukes for å definere intervaller for forebyggende vedlikehold.

Å kombinere MP204 med nedsenkbare Grundfos-pumper og en innebygd Tempcon MS4000/6000-sensor lar deg overvåke temperaturen til den nedsenkbare pumpen uten ekstra kabler, da du kan bruke strømkablene til å sende temperatursignaler fra den nedsenkbare pumpen til MP204.

Det konkluderer vår modul på beskyttelse av trefasede nedsenkbare motorer. La oss oppsummere.

Først av alt er motorstrøm, over- og underspenning og motortemperaturen viktige parametere for å sikre optimal beskyttelse av motoren.

Du burde angi motortemperaturens beskyttelsesnivå i løpet av de første driftsdagene, umiddelbart etter at du har etablert en stabil motortemperatur.

Og til slutt så tilbyr ikke et Grundfos MP204 elektronisk motorvern bare motorbeskyttelse, det kan også hjelpe deg å overvåke motortemperaturen. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert