Fordelene med frekvensomformerdrift i nedsenkbare pumper

Finn ut mer om fordelene til de forskjellige frekvensomformerne og utgangsfiltre, når du burde velge dem og hvordan du gjør det riktig.

Variable frekvensomformere kan brukes med nedsenkbare pumper i en rekke installasjoner og bruksområder.

I denne modulen skal vi se på et par eksempler på bruksområder hvor det er spesielt relevant å bruke frekvensomformerdrift (VFD). Vi vil også vise deg fordelene med utgangsfilter. La oss komme i gang.

Generelt sett er den største fordelen ved å bruke frekvensomformer med senkbare pumper at du får mulighet til å regulere installasjonen.

Uansett om du trenger å holde en pumpeparameter konstant ved å justere pumpehastigheten eller tilpasse varierende pumpebehov over tid så byr frekvensomformerdrift på masse fordeler. La oss ta en titt på noen eksempler.

(BREAKER SLIDE)

I gruver eller på byggeplasser er det ofte behov for å senke grunnvannet og holde det på et konstant nivå under for eksempel bygging av bygg, veier og tunneler eller for sikre at gruver ikke oversvømmes. Dette kan enkelt gjøres ved bruk av frekvensomformere.

Frekvensomformere kan også brukes i husholdninger hvor springvann pumpes direkte fra brønnen til kranen. Her er målet ofte å redusere mengden stillestående vann i trykksatte reservoarer samt holde et konstant vanntrykk uavhengig av varierende vannbehov og brønnforhold.

Et annet bruksområde som egner seg til frekvensomformerdrift, er geotermiske brønner der det trengs konstanttemperatur i bygninger. Dette oppnås ved å variere pumpestrømmen til varmeveksleren og derved oppnå optimal gjennomstrømming av varmeveksleren.

(BREAKER SLIDE)

Innen vannforsyning er det ofte varierende etterspørsel i løpet av en dag eller et år. Hvis for eksempel forbruket er høyere om sommeren enn om vinteren, kan du enkelt regulere pumpehastigheten etter ønsket behov.

Et annet bruksområde der du trenger varierende pumpeeffekt er dynamisk vannkunst i fontener. Her endres vanntrykket konstant for å oppnå variasjonene i vannsøylene.

Til slutt kan du med regulering av installasjonen utnytte akviferen på en mest mulig effektiv måte. Dermed kan du hente ut nøyaktig den mengden vann som brønnen er i stand til å gi, og sikre at brønnen ikke blir skadet av overpumping.

Nå som vi har sett på en del av bruksområdene som har nytte av frekvensomformerdrift, skal vi ta en titt på noen ting du må være klar over under installasjonsprosessen.

Først av alt må du dimensjonere systemet riktig. Når du arbeider med frekvensomformere, må du være klar over at økt hastighet på pumpen har stor innvirkning på den påkrevde motoreffekten.

Hvis for eksempel hastigheten dobles, dobles mediestrømmen, trykket økes til det firedobbelte og ytelsesbehovet øker med det åttedobbelte.

Deretter skal vi rette oppmerksomheten mot selve installasjonen – nærmere bestemt utgangsfiltre. Hos Grundfos anbefaler vi å installere et utgangsfilter i den nedsenkbare pumpeinstallasjonen hvis spenningstilførselen er over 380 volt. Hvis spenningen overskrider denne grensen, kan signalet skade motoren og redusere levetiden. Et utgangsfilter eliminerer den risikoen.

Det finnes tre forskjellige typer utgangsfiltre: Linjestruping, dV/dt og sinusbølge. De to første er grunnleggende tilbud, men vi anbefaler bruk av sinusbølgefilter. La oss ta en nærmere titt.

Et sinusbølgefilter er det anbefalte utgangsfilteret for frekvensomformere på 380 volt eller høyere. I en typisk nedsenkbar installasjon med frekvensomformer sender frekvensomformeren sinusformede bølger overlagret med interferenssignaler.

Men med et sinusbølgefilter i tillegg kan det forstyrrede signalet konverteres til et rent sinusformet signal. Dette bidrar ikke bare med å forlenge motorens levetid, det betyr også at forbindelseskablene ikke trenger skjerming, noe som reduserer installasjonskostnadene.

La oss til slutt komme inn på kablene i en nedsenkbar installasjon. I en typisk nedsenkbar installasjon er det både skjermede og uskjermede kabler.

Kabelen som går fra strømforsyningen til frekvensomformeren, er ikke skjermet, kabelen mellom frekvensomformeren og utgangsfilteret er skjermet og til slutt er kabelen fra filteret til pumpemotoren ikke skjermet.

Det var litt om frekvensomformere og utgangsfiltre i nedsenkbare pumpeinstallasjoner. La oss se på hovedpunktene en gang til:

Bruk av frekvensomformer gir betydelige fordeler uansett om du trenger å holde en pumpeparameter konstant eller tilpasse til et varierende pumpebehov.

Drift med frekvensomformer er gunstig på en rekke bruksområder, inkludert vannforsyning i husholdninger, gruver og byggeplasser.

Tilslutt finnes det tre typer utgangsfiltre hvorav sinusbølgfilteret er den anbefalte løsningen. Det forlenger motorens levetid og reduserer installasjonskostnadene.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert