Mer bærekraft i brusindustrien

Brusindustrien er svært konkurranseutsatt. Men med Grundfos-teknologi kan et selskap transformere prosessene sine – og bli mer bærekraftig i måten det opererer på.


Brusindustrien som andre industrier står overfor ansvaret og den økonomiske nødvendigheten av å redusere vannforbruket. Gjennom optimalisering av prosesser og gjenbruk av vann kan vi alle bidra til å sikre vannressursene våre. 

Potensialet for besparelser i utstyr eller sekundære prosesser i brusfabrikker er betydelig, og det samme er forbedringer for prosesseffektivitet, totale eierkostnader og bærekraftighet. Disse potensielle gevinstene kan realiseres med våre tjenester for vannbehandling og gjenbruk av vann, digitale løsninger for temperaturkontroll og optimaliseringstjenester. 

I denne modulen vil vi se på prosessene i brusfabrikker og hvordan det er muligheter for: 

 • overgang til mer bærekraftige produksjonsprosesser og 
 • å unngå unødvendige kostnader og forbedre den generelle effektiviteten på utstyret.

Men først, la oss se på generelle utfordringer for brusproduksjon: Etterspørselen etter brus drives av økende befolkning og høyere inntektsnivå. Disse forbrukerne krever i stadig større grad et bærekraftig produkt, fra innhold til emballasje.

Dette betyr at brusleverandører må handle og kommunisere i et sterkt konkurranseutsatt globalt marked, samtidig som de håndterer skiftende forbrukerpreferanser.

Vann er en essensiell del av brusproduksjon og fabrikkprosesser. For å bidra til å holde vannforbruket nede samtidig som de oppfyller produksjons- og bærekraftsmål, kan fabrikkene forbedre hvordan vann brukes i utstyr eller sekundære prosesser.

Viktige drikkevareindustrier setter mål mot indeksen for hvor mye vann de bruker per liter produkt. Et stort drikkevareselskap rapporterte 1,85 hektoliter vann per produkt i 2020, og et annet har satt et ambisiøst mål på 1,4 hektoliter fremover.

Forbedring av fabrikkprosesser krever en forståelse av hvor den beste avkastningen på å investere i mer bærekraftige prosesser kan oppnås. Driverne for å gjøre disse investeringene er ofte basert på: – Restriksjoner for behandling av avløpsvann, behovet for å redusere driftskostnader og bedriftens bærekrafts- og / eller vitenskapsbaserte mål. – Optimalisere prosesser som har høyt energiforbruk, inkludert industriell kjøling og oppvarming gjennom hele produksjonssyklusen. – Utstyr, eller sekundære prosesser som vask og rengjøring, som er avgjørende for å møte krav til mattrygghet. 

Så, hvordan kan Grundfos hjelpe? Vi er godt posisjonerte for å bidra til en brusfabrikks bærekraftige transformasjon. Grundfos er forpliktet til en bærekraftsagenda, og støtter FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG), hovedsakelig SDG 6 og 13 som fokuserer på vann og klima.

Med utgangspunkt i bærekraftsmål 6 er vårt mål å gjøre det mulig for våre sluttbrukere å spare 50 milliarder m3 ferskvann gjennom effektivitet og behandling innen 2030.

For å støtte bærekraftsmål 13 har vi forpliktet oss til det vitenskapsbaserte målet mot et netto-nullutslippsmål for bedrifter for å begrense global oppvarming til maksimalt 1,5 grader Celsius innen 2030.

Grundfos har ikke bare tiltak på plass for å redusere vårt karbonavtrykk, men også vårt karbonhåndavtrykk, som refererer til karbonavtrykket til våre kunder – i dette tilfellet brusindustrien.

I FNs Global Compact CEO Water Mandate har 37 drikkevareselskaper (av totalt 196) forpliktet seg til vannforvaltning, som gjør dette til den største industrien som er forpliktet til dette initiativet. Disse selskapene må rapportere vannforbruk og utslipp av avløpsvann, og nå sine mål innen 2030, som ytterligere reflekterer viktigheten av å bevege seg mot en mer bærekraftig produksjon.

Grundfos kan også hjelpe brusindustrien med å unngå unødvendige kostnader og forbedre utstyrets generelle effektivitet.

Konsulentingeniører og tekniske direktører i brusbransjen står overfor et konkurranseutsatt marked under ekstremt prispress. Derfor er unngåelse av kostnader, prosessoptimalisering, bærekraft og overholdelse av regelverk områder som prioriteres for investering.

Siden brusprodusenter har en tendens til å være desentraliserte, blir beslutningen om å investere i «unngåtte kostnader»-tiltak ofte tatt raskt, der de umiddelbare fordelene med lite vedlikehold, lav nedetid, forbedret utstyrseffektivitet og optimalisering av pumpene og systemet er mer tydelige.

Derfor trenger brusindustrien en samarbeidspartner som kan bidra til å: 

 • forbedre driftstid og effektivitet, 
 • redusere de totale eierkostnadene for systemer og 
 • sikre bærekraftige prosesser gjennom vannbehandling, gjenbruk av vann og optimalisert vannhåndtering.

Og i økende grad må løsningene for å oppfylle disse kravene være mer digitale og intelligente. E-pumper fra Grundfos starter med en enkel pumpe med integrert eller ekstern frekvensomformer, eller VFD, for bruksområder for pumper med variabel hastighet. Til dette bidrar vi med sensorer, algoritmer og tilkoblingsmuligheter for en omfattende, intelligent løsning – det vi kaller Grundfos iSOLUTIONS. Grundfos iSOLUTIONS leverer løsninger for spesifikke bruksområder som gjør om data til innsikt og handling – som øker påliteligheten, enkelheten og forutsigbarheten. Et eksempel kan ses i dosering, hvor kjemikalier doseres inn i vannet for å opprettholde vannkvaliteten. Dosering brukes i alle industrielle bruksområder, inkludert vannverk, industrielt prosessvann, vann- og avløpsvannbehandling, samt prosesser som desinfeksjon, kjemisk dosering og filtrering. Med intelligente doseringspumper kan bedrifter innfri krav til variabel dynamisk strømning for å møte behovene til ulike bruksområder, redusere driftskostnadene og optimalisere bruken av kjemikalier.

Grundfos kan være den eneste samarbeidsparteneren du trenger for dine industrielle vannbehandlingsbehov, og samarbeide med OEM-systembyggerne dine for å optimalisere systemytelsen. Det finnes bruksområder der Grundfos leverer en rekke unike løsninger gjennom OEM-systembyggeren, som kan tilføre verdi til prosessene dine. Spesielt: Temperaturkontroll for kjøletårn og kjelesystemer, der vi jobber med OEM-er for kjøleaggregat og kjeler og integrerer våre smarte løsninger, for å levere et generelt optimalisert system. Fordelen vil være en pumpe med konstant trykk for å levere prosessvann til spesifikt utstyr eller i kjøle- og varmenettverk.  Dette kan gjøres med en integrert frekvensomformer, slik at du kan spare plass i kjøleaggregatenheten i stedet for å montere en ekstern frekvensomformer.

Hvilke andre smarte løsninger kan Grundfos tilby brusprodusenter? Som totalleverandør leverer vi de mest hydraulisk effektive pumpene med de mest effektive motorene som er tilgjengelige, som en del av løsninger for bruksområder og prosesser som: 

 • vanninntak 
 • kjeletilførsel 
 • industriell kjøling 
 • nedspylingssystemer 
 • behandling av industrielt prosessvann 
 • behandling og gjenbruk av industrielt avløpsvann

Grundfos kan også levere alle kjemiske doseringstjenester, inkludert pH-korreksjon, desinfeksjon, og CIP-prosesser (Cleaning-in-Place), som er et sentralt aspekt i brusindustrien.

Vi tilbyr et unikt utvalg av tjenester og løsninger som løser utfordringene brusprodusenter står overfor gjennom: 

 • forbedret systemkontroll, redusert energiforbruk og redusert vann- og kjemikalieforbruk for flaske- og boksvaskesystemer 
 • pumpetilstandsovervåking for å redusere nedetid og unngå havari 
 • integrert elektronikk for økte tilkoblingsmuligheter, som reduserer behovet for eksterne kontrollskap og ledninger i et utfordrende fabrikkmiljø 
 • optimaliserte trykkøkningssystemer og kjemiske forsyningssystemer og 
 • optimalisert rengjøring og forbedret pålitelighet samtidig som vann-, energi- og kjemikaliebruk reduseres. 

Videre undersøker og analyserer en rekke Grundfos optimaliseringstjenester og konsulentavtaler pumpe- og systemoperasjoner. Dette identifiserer forbedringsområder og hjelper fabrikker med å oppnå potensielle gevinster. Våre Energy Checks og Audits viser hvor du kan dra nytte av en oppgradering til energieffektive løsninger. Sanntidsovervåking, fjernkontroll, feilforutsigelse og systemoptimalisering hjelper systemet ditt med å nå et nytt ytelsesnivå, og tilstandsovervåking gir forutsigbare tjenestetilbud, som reduserer vedlikehold og nedetid.

Vi hjelper brusindustrien med å redusere de totale livsløpskostnadene, med å bevege seg mot en mer bærekraftig produksjon med vårt brede utvalg av smarte systemer og løsninger, og med å hjelpe bedrifter til å nå sine bærekrafts- og vitenskapsbaserte mål.

For å lære mer om hvordan produkter og løsninger fra Grundfos støtter utstyr eller sekundære industrielle prosesser, vennligst se våre andre Industri ECADEMY-kurs.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 1
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels