Forstå grunnvann

92 - Forstå grunnvann

Har du tenkt på vannet under føttene dine – grunnvannet? Vi har snakket med professor Anders Vest Christiansen ved Institutt for Geoscience på Aarhus Universitet for å høre mer om grunnvann – og hvorfor vi ikke kan ta det for gitt.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende

Kursoversikt

00:04:07

Forstå grunnvann Hva er det (og hvordan kom det seg dit)?

Prosessen starter med en regndråpe som treffer jordens overflate, og vannet transporteres gjennom bakken og danner akviferene, som vi deretter utnytter til våre formål. Hør professor Anders Vest Christiansen forklare hvordan grunnvannsakviferer blir til.

00:03:11

Forstå grunnvann Hvorfor er det nyttig?

Når vann beveger seg gjennom de forskjellige lagene i bakken, rengjøres det på en naturlig måte, og rengjøringseffekten av lagene under jorden avhenger av de geologiske forholdene. Hør professor Anders Vest Christiansen snakke om hvorfor grunnvannet dekker så mange av behovene våre.

00:05:08

Forstå grunnvann Hvordan finner vi det?

Historisk sett bosatte folk seg nært tilgjengelig ferskvann, da vann er kritisk for alt liv. Hør professor Anders Vest Christiansen diskutere hvilken rolle grunnvannet har spilt for menneskelig bebyggelse, og verktøyene og teknologien som brukes i dag for å finne og forvalte grunnvannsressurser.

00:03:09

Forstå grunnvann Vil det alltid være der?

Overutnyttelse av grunnvannsressursene våre er et stort problem, og mye brukes til vanning for så å fordampe igjen. Klimaendringer påvirker også tilgjengeligheten av grunnvann. Hør professor Anders Vest Christiansen snakke om truslene grunnvannsreserver står overfor.

00:03:59

Forstå grunnvann Ødelegger vi det?

Grunnvann er hovedsakelig en bærekraftig ressurs hvis det håndteres med forsiktighet. Bærekraftig bruk krever kunnskap om undergrunnen og om de ulike truslene grunnvannsressursen står overfor. Hør professor Anders Vest Christiansen forklare hva som står på spill – og hvordan vi kan gjøre mer.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært