Finne vann til matproduksjonen

Å finne vann og få det dit det trengs har lenge vært en utfordring for matproduksjonen. Hør professor Søren Rud Keiding drøfte utfordringene vi står overfor å finne vann til matproduksjon.

Å finne vannkilder  er en enorm utfordring. Selv om vi i eldgamle tider brukte  elver og bekker til matproduksjon og fortsatt gjør det i mange områder av verden,  langs Nilen og andre større elver er grunnvann i dag den mest pålitelige  og levedyktige kilden til flytende vann.

Grunnvann er skjult, ikke lett  å finne og ikke lett å hente opp. Så når vi henter opp vann fra geologiske formasjoner som inneholder grunnvann må vi gjøre det forsiktig  for å beskytte reservoarene og sørge for at vi ikke  tapper miljøet for vann. For Grundfos har alltid  vært opptatt av å forvalte  grunnvannsressursene ved å pumpe dem opp, vedlikeholde dem  og beskytte dem mot forurensning.

70 % av vannet vi bruker i dag,  går med til matproduksjon. Det meste av vannet fordamper  fra de grønne bladene på planten og veldig lite tas med i de nye molekylene vi lager. Det kreves 200 vannmolekyler å  omdanne et CO2-molekyl til biomasse. I produksjonen av ris brukes mye vann. Det anslås at halvparten av  vannet som brukes til matproduksjon faktisk går med til å produsere ris. Vi kan drømme om at vi i fremtiden  i tillegg til å ta disse vanngunstige egenskapene i en plante og flytte dem over til en annen vil kunne gjøre det samme med gjødsel.

Planter henter ut nitrogen fra luften på en svært effektiv måte. Så det er i utgangspunktet luftbåret  gjødsel de bruker. Mens andre, for eksempel  soyabønner, trenger mye gjødsel. Hvis også her kunne  kombinere disse egenskapene kan vi tenke oss fremtidige  avlinger og planter som er svært effektive når det gjelder bruken av gjødsel og som dermed bruker mindre energi. Dermed kan vi begrense vannforbruket. Vi kan begrense mengden av energi og gjødsel som brukes og da kan vi kanskje håpe på å kunne produsere mer mat i fremtiden på en mer bærekraftig måte. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 6
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 30 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels