Hvordan vi påvirker vannets kretsløp

Vannets kretsløp og vannet generelt er det som gjør livet mulig. Våre handlinger påvirker imidlertid i økende grad vannets kretsløp. Hør professor Søren Rud Keiding redegjøre for viktigheten av vannets kretsløp.

Vannets kretsløp og vannet  generelt er det som gjør livet mulig. Så hvis vi forstyrrer vannets kretsløp,  gjør vi livet vanskeligere. Vi har vannmangel, vi har urbanisering,  vi har klimaendringer. Alt dette påvirker vannets kretsløp og påvirker dermed menneskenes liv.

Én motivasjon for Grundfos og  forskere over hele verden er å finne måter å sikre  bærekraftig bruk av vann spesielt i de områdene  der vi opplever vannmangel. Så evnen til å flytte  vann og beskytte vann er altså svært viktig i arbeidet vårt med å oppfylle FNs bærekraftsmål. Det interessante for meg er å forstå hvordan vi best beskytter  vannressursene vi har og hvordan vi også finner vann? Ford det er faktisk  mye vann tilgjengelig men det er ikke alltid tilgjengelig i former vi kan bruke uten videre.

70 % av jordens overflate  er dekket med vann. 98 % av dette vannet er saltvann og bare 2 % er altså ferskvann. Og av disse 2 % befinner 1,5 % seg i ismassene på  Nord- og Sydpolen. Bare 0,5% er ferskvann i form av grunnvann eller overflatevann. 700 millioner mennesker omtrent 10 % av verdens befolkning,  litt mindre enn 10 % bor i områder med vannmangel der det ikke er nok vann.

Hvis vi ikke handler nå  allerede i løpet av de neste ti årene,  forventer vi at tallet vil stige. Og om noen år kan vi havne  i en situasjon hvor to tredjedeler av jordens  befolkning bor i områder med vannmangel. Vann kom til jorden for  4,5 milliarder år siden men forskerne diskuterer  fortsatt om jorden ble dannet tørr eller om den ble dannet våt. Den tørre jorden ble dannet av faste legemer som kolliderte og  ble samlet til planeten Jorden og senere kom kometer  til oss og fraktet med seg is og isen smeltet og dannet  havene vi ser nå.

Andre tror at jorden ble  dannet våt i den forstand at alle  disse bergmassene som gikk sammen faktisk inneholdt vann,  og da jorden ble dannet ble vannet frigitt, og  vi fikk hav. Uansett – etter bare noen  få hundre millioner år  som på denne tidsskalaen  faktisk er ganske svært kjapt oppstod det første livet. Liv og vann oppstod altså mer eller mindre samtidig for 4,5 milliarder år siden her på jorden. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 6
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 30 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels