Hvorfor er vann så viktig for liv?

Vann er viktig for å beskytte og opprettholde liv; uten det vil vi bare leve en dag eller to. Hør professor Søren Rud Keiding snakke om hvorfor vann er helt essensielt for livet på jorden.

For deg og meg  er vann helt essensielt. Kroppen vår inneholder  omtrent 70 % vann og hjertet vårt er faktisk en  utrolig effektiv vannpumpe. Vi bruker blod til å levere drivstoff og  oksygen til musklene når vi beveger oss. De røde blodcellene  fører med seg oksygen.

Og vann er i stand til å  frakte celler og næringsstoffer. Dette er det vi trenger for å  opprettholde kroppstemperaturen. Når vi reiser ut i verdensrommet  på leting etter liv leter ikke etter mennesker,  men vi leter etter vann. Vi håper at hvis vi finner vann kan vi også finne og møte  nye sivilisasjoner der ute. Firmaer som Grundfos, hvor drivkraften faktisk er å flytte vann er derfor svært viktige for å  beskytte livet på jorden.

Et godt eksempel hvor viktig vann er  for å bevare og skjerme livet er hvor lenge vi faktisk kan  overleve uten vann. Vi kan overleve i en uke  eller to uten mat. Men uten vann kan vi bare  leve i én eller to dager. Denne beskyttelsen var  også veldig viktig for omtrent 3,5 milliarder år  siden, da livet på jorden oppstod.

De fleste forskere tror at  livet startet i små vanndammer. I disse små vanndammene oppstod svært enkle biologiske organismer og de ble faktisk beskyttet av vannet. Da det ble kaldere, ble de også beskyttet  av isen oppå de små vanndammene.

Vann er altså viktig for livet. Det er avgjørende for å opprettholde livet men det er også svært viktig  for å beskytte det. En av de viktigste  egenskapene ved vann er evnen til å oppløse  ting i vann. Å legge ting i vann er viktig både for å frakte ting rundt i kroppen  vår og andre steder. Mengden salt som kroppen  vår bruker hver dag er for eksempel ganske høy.

Vi har salt i blodet,  og blodet passerer gjennom nyrene og saltet byttes  ut i nyrene. Og dette er ikke akkurat små mengder salt hver dag. Faktisk er det omtrent ett kilo salt,  dette er ett kilo salt som bearbeides av nyrene hver dag. Å forstå prosessene med hvordan ting løses i vann og hvordan de skilles ut igjen er viktig for nyrene våre,  men det er også viktig når vi skal forstå hvordan  ferskvann blir til drikkevann og hvordan vi avsalter  vann fra havet.

Når vi studerer solsystemet  og universet og galaksen vår kan vi faktisk se svært langt. Vi kan se molekyler  i fjerne galakser. Vi kan se molekyler mange, mange,  mange milliarder lysår unna. Det interessante er at vi kan se  at molekylene vi har her på jorden er akkurat de samme som finnes i verdensrommet.

Så hvis du bodde  i en annen galakse og måtte lese til videregående eksamen  i fysikk og kjemi ville lærebøkene og skoletimene være  nøyaktig de samme som her på jorden. Vi har de samme molekylene  og de samme atomene her som i resten av universet. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 6
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 30 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels