Løfting av avløpsvann fra kjellere

Les om forskjellige pumpeløsninger for løfting av avløpsvann fra kjellere - containersystemer overfor pumpebrønner. (Dansk video)

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 2
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 22 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels