Transport av avløpsvann

18 - Transport av avløpsvann

Dette emnet fører deg under bakken, og fokus vil være på avløpskummer og hvordan du sikrer optimal ytelse ved hjelp av riktig dimensjonering og design.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 30 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels
Dette kurset er en del av et læringsspor
Dette kurset er en del av en Læringsspor

Kursoversikt

00:06:03

Avløpsvanntyper og riktig valg av pumpe

Bli kjent med de ulike avløpsvanntypene og hvilken pumpe som du bør velge til å håndtere dem.

00:06:47

Dimensjonering av avløpskummer

Lær hvordan du dimensjonerer en avløpskum optimalt, inkludert praktiske beregningseksempler.

00:05:38

En nærmere titt på kumkomponentene og installasjonsprosessen

Ta en titt inne i en avløpskum med spesielt fokus på sensorene.

Hvordan S-TUBE-pumpehjulet bidrar til å motvirke utfordringene ved avløpsvann

Lær hvordan Grundfos S-tube-pumpehjulet kan innfri ulike utfordringer gjennom en nyskapende konstruksjon.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært