Design av spillvannsanlegg

Lær mer om fordelene ved trykksatte renseanlegg for avløpsvann (Dansk video)

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels