Metoder til desinfektion af vand

Lær mere om de forskellige metoder til desinfektion af vand, og hør, hvilken metode der er mest effektiv.

METODER TIL DESINFEKTION AF VAND

Det er nødvendigt at desinficere vand i mange private varmt- og koldtvandsanlæg for at forhindre, at den farlige Legionella-bakterie inficerer slutbrugerne.
Når vi desinficerer vand i dag, bruger vi en rekke forskellige metoder. For at finde ud af, hvilken metode der er mest effektiv, kan man bedømme hver enkelt metode ud fra forskellige parameter. Vi vil se nærmere på otte af disse:

 1. Evnen til at fjerne biofilmen
 2. Evnen til at dræbe bakterier i biofilmen
 3. Evnen til at dræbe frie bakterier  
 4. Evnen til at desinficere vand uten at efterlade smag eller lugt i vandet
 5. Metodens livscyklusomkostninger
 6. Risikoen for skoldning ved udførelse af metoden
 7. Metodens effektivitet i forhold til bakterier i døde ender
 8. Og metodens langtidseffekt på bakterier og mikrofilm.

Bemærk, at en af de mest populære metoder til desinfektion af vand – varmebehandling – mangler to meget vigtige egenskaber: evnen til at fjerne biofilmen  og en langtidsvirkning. Faktisk er den eneste metode, der scorer højt på alle parametre, den metode, hvor vandet desinficeres ved hjælp af klordioxid. Vi vil nu se nærmere på denne metode, og vise lidt mere detaljeret, hvordan den virker.

 • Klordioxoid består af en blanding af natriumklorit og saltsyre. Når disse to komponenter blandes, dannes der et oxiderende desinfektionsmiddel og desuden de to harmløse biprodukter salt og vand.
 • Klordioxid har evnen til at ødelægge transportproteinerne i legionella-bakterien og dermed også til at dræbe bakterien. Den ødelægger også alle andre levende organismer i vandet, som f.eks. vira, svampe og alger.
 • Derudover ødelægger klordioxid effektivt biofilm i beholdere og rør.

En videnskabelig undersøgelse af biofilm i silikonerør påviste, at biofilmen efter blot seks dages behandling med klordioxid var reduceret markant. Klordioxid er lige så skånsom, som den er effektiv, da der skal anvendes meget færre kemikalier end ved andre biocider.

Klordioxid indsprøjtes i vandsystemet dér, hvor vandet ledes inn i bygningen. Hvis du kun ønsker at behandle det varme vand, skal kuldioxiden sprøjtes inn her.

FORDELE VED AT ANVENDE KLORDIOXID TIL DESINFEKTION AF VAND

 • Klordioxid fjerner biofilm, frie bakterier og bakterier, der lever i biofilmen
 • Den påvirker hverken vandets smag eller duft
 • Den er effektiv i døde ender
 • Den har lave livscyklusomkostninger
 • Den er ikke pH-sensitiv
 • Den virker i lang tid og der er ingen skoldningsrisiko

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 9 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels