Grundfos vanndistribusjon

21 - Grundfos vanndistribusjon

Dette kurset gir deg en grundig innføring i Grundfos vanndistribusjon og de mange fordelene ved systemtrykkhåndtering.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert

Kursoversikt

00:03:56

Trykkhåndtering med et vanntårn

Lær hvordan du kan ha et vanntårn i nettverket ditt til bruk i nødsituasjoner og fremdeles kunne trykkhåndtere nettverket.

00:03:46

Optimalisere effektivitet med vannforsyningsområder (District Metering Areas, DMA)

Lær hvordan det å dele opp vannforsyningen i store urbane områder i soner kalt vannforsyningsområder kan hjelpe å optimalisere nettverkseffektiviteten og sørge for betydelig sparing i drifts- og vedlikeholdskostnadene.

00:04:44

Optimalisere trykkhåndtering i nettverket

Lær hvordan du kan optimalisere nettverkstrykkhåndtering med trykkøkning- og trykkreduseringstiltak som lar deg oppnå et forhåndsvalgt, lavt konstant trykk for å tilfredsstille forbrukere.

00:06:20

Behovsdrevet distribusjon (Demand Driven Distribution, DDD)

Oppdag hvordan betydelige økonomiske besparelser kan oppnås med trykkhåndtering med den intelligente pumpesystemløsningen behovsdrevet distribusjon (Demand Driven Distribution, DDD). Behovsdrevet distribusjon (DDD) reduserer lekkasjetap samt drifts- og vedlikeholdskostnader mens den øker effektivitet og komfort.

00:07:36

Forbedre driftseffektivitet og kapitalforvaltning med Grundfos Utility Analytics

Understand how Grundfos Utility Analytics activates the data in your system and subjects it to data analysis. The software opens a world of improvements and possibilities that significantly strengthen a water utility’s ability to MONITOR, DIAGNOSE, PREDICT and PLAN, with these modules feeding into a CITY overview for the entire water and wastewater network infrastructure.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært