Ingeniørhåndbok

Få teknisk håndbok for avløpsvann 1 - for små pumpestasjoner

Hvis du arbeider med pumpestasjoner for mindre avløpssystemer som bruker avløpspumper med motorer fra 0,15 kW til 30 kW, gir denne håndboken veiledning for installasjon og drift av både nedsenkbare og tørroppstilte pumper. Håndboken belyser design av pumpesump, riktig forankring av rørsystemer, og faktorer som lyd, støy, innblanding av luft, virvelstrømmer og vibrasjon.

For større og mer komplekse systemer, se 'Teknisk håndbok for avløpsvann 2' (pumper med motorer opptil 520 kW).

Last ned manualen nå

Vår tekniske manual dekker de mest kritiske aspektene ved prosjektet ditt. Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg en e-post som gir øyeblikkelig tilgang til manualen.

Drenerings-, avløps- og avløpsapplikasjoner

I tillegg til tradisjonelle avløpssystemer for avløpsvann, behandles drenerings-og avløpsapplikasjoner separat for å sikre riktig pumpevalg og installasjon.

Å få pumpesumpen designen riktig

For konstruksjon av pumpesumpen diskuterer vi hvordan riktig oppstilling med skråkanter i våtsumpene og krav til betongfundament i tørrsump-installasjoner optimaliserer driften.

Andre relaterte artikler og innsikt

Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Relaterte produkter

Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.