Ingeniørhåndbok

Få teknisk håndbok for avløpsvann 2 - for store pumpestasjoner

Hvis du jobber med avløpsanlegg og avløpssystemer med avløpsvannspumper opp til 520 kW, tilbyr denne håndboken veiledning for nedsenkbar og tørr-nedsenkbar installasjon og drift. Håndboken viser design av pumpesump, riktig forankring av rørsystemer, og faktorer som lyd, støy, luftinneslutting, vortisitet og vibrasjon, sammen med våre anbefalinger.

For mindre systemer, se 'Wastewater Engineering Manual 1' (pumper med motorer fra 0,15 kW til 30 kW).

Last ned manualen nå

Vår tekniske manual dekker de mest kritiske aspektene ved prosjektet ditt. Fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg en e-post som gir øyeblikkelig tilgang til manualen.

Avløp og overvann applikasjoner

I tillegg til tradisjonelle avløpssystemer for avløpsvann, behandles kloakk- og overvannsprodukter separat for å sikre riktig pumpevalg og installasjon.

Riktig pumpesumpdesign

For konstruksjon av pumpesumpen diskuterer vi hvordan riktig oppstilling med skråkanter i våtsumpene og krav til betongfundament i tørrsump-installasjoner optimaliserer driften.

Andre relaterte artikler og innsikt

Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Relaterte produkter

Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.