Grundfos iSOLUTIONS

Koble deg til fremtidens intelligente pumpesystemer med sanntidsovervåkning, fjernstyring og muligheten til å forutse fremtidig behov for service og systemoptimalisering

Koble deg til fremtidens intelligente pumpesystemer

Grundfos iSOLUTIONS innvarsler en ny epoke med intelligens i pumpeanlegg og vannteknologi med løsninger som omfatter langt mer enn bare individuelle komponenter: Hele systemet optimaliseres.

Med vår brede kunnskap om vann benytter Grundfos iSOLUTIONS intelligente pumper, skytilkobling og digitale tjenester. Sammen aktiverer de sanntidsovervåking, fjernstyring, feilsøking og systemoptimalisering for å hjelpe deg med å oppnå ytelse på helt nytt nivå.

Maksimer ytelsen med praktisk innsikt

Grundfos iSOLUTIONS tilbyr en smart og enkel metode for tilkobling med plug-and-play-løsninger som kan kobles til nesten alle overvåkningssystemer og leverer praktisk datainnsikt. Se filmen for å se hvordan våre løsninger hjelper deg å forstå systemets krav og optimalisering av ytelsen.

Utforsk konkrete eksempler

Grundfos iSOLUTIONS leverer applikasjonsspesifikke løsninger som forvandler data til innsikt og handling – noe som øker påliteligheten, enkelheten og forutsigbarheten. Se filmen for å se noen eksempler på hvordan Grundfos iSOLUTIONS kan forbedre din daglige arbeidsflyt og gi maksimal systemytelse.

Tilstands overvåkning

Finn ut hvordan tilstandsovervåkning  hjalp den danske matprodusenten Danish Crown med å redusere OPEX med 30% og få enkel drift. Se filmen og lær mer.

Grundfos iSOLUTIONS CLOUD for avløpsnettverk

Lær mer om hvordan sky-løsningen kan optimalisere driften av avløpsnettverket ditt og hjelpe deg med å spare energi, arbeidstid og vedlikeholdskostnader.

Næringbygg

Se hvordan intelligente pumper, skytilkobling  og digitale tjenester med Grundfos iSOLUTIONS driver intelligente systemer i næringsbygg. Lær hvordan du reduserer systemkompleksiteten og sørger for optimal ytelse, komfort, kontroll og energieffektivitet for alle applikasjoner.

Fjernvarme

Pumper er hjertet i ethvert fjernvarmesystem De har stor innflytelse på hvor effektivt andre enkeltkomponenter i et fjernvarmesystem fungerer. Det er derfor pumpevalg er avgjørende når du designer et fjernvarmesystem. Et distriktsenergisystem er en fleksibel løsning som effektivt utnytter en rekke bærekraftige energikilder.

Industrielle hjelpesystemer

Grundfos iSOLUTIONS utstyrer industrielle applikasjoner og systemteknologi med et helt nytt nivå av intelligens - med løsninger som vurderer hele systemet utover individuelle komponenter.

Industrielle prosesser

Grundfos kan levere en rekke løsninger som hjelper deg å opprettholde dine industrielle prosesser. Løsningene dekker områder som mediesammensetning, og integrasjon av individuelle komponenter i eksisterende systemer. En industriell prosesspumpe fra Grundfos er bygget for å motstå aggressive medier, og kan anvendes i en rekke industrielle prosesser.

Vannforsyning

Grundfos tilbyr et bredt utvalg av intelligente pumper, løsninger og tjenester for spesifikk bruk i vannforsyningsapplikasjoner. I utgangspunktet hjelper Grundfos iSOLUTIONS vannverk med å oppnå høy driftssikkerhet og optimal ytelse i hele anlegget. iSOLUTIONS sikrer rett og slett tilgang til verdifulle og konkrete sanntidsdata som du kan bruke til å ta de riktige beslutningene.

Avløpsnettverk

Se hvordan Grundfos iSOLUTIONS gjør det enklere å håndtere avløpsvann gjennom automatiserte pumpeprosedyrer, selvrensende funksjoner og ved å levere verdifulle data for systemene dine.