Artikkel

Intelligente pumper forhindrer stopp i kompressor på grunn av frost i klimaanlegg og kjøleanlegg

Din utfordring:

Velkontrollerte kjølesystemer er avgjørende for å opprettholde et godt inneklima og lave driftskostnader. Variable Primary Flow (VPF) -systemer er verdensmestere i å oppnå dette. Men for å unngå frost og driftsstans av kjølemaskinen, må en minimum gjennomstrømning gjennom kjølemaskinen opprettholdes, og systemet må raskt kvitte seg med energi. Dette kan oppnås med et presist styringssystem, kompressorer med variabel kapasitet, pumper og vifter og en godt kontrollert bypass-linje.

Vår løsning:

Ved å erstatte den tradisjonelle omløpsventilen med en Grundfos TPE3-pumpe kan du forenkle systemet og samtidig opprettholde minimal kjølevæske. Pumpen styres i konstant ΔP-modus, og opprettholder konstant trykk og mengde over kjølemaskinens fordamper uavhengig av systembelastning. Så snart strømningshastigheten gjennom kjøleren er trygt over minimumsstrømmen, vil TPE3-pumpen stoppe av seg selv. Denne tilnærmingen sikrer at ytelsen til de primære pumpene med variabel hastighet kan reduseres uavhengig av kjølerens minimale volumbegrensninger.

I gjennomsnitt kommer 30-40% av energiforbruket i et næringsbygg fra VVS-systemer. Last ned artikkelen og se hvordan effektive kjølevannssystemer, for eksempel variable primærstrømningssystemer, kan bidra til lavere energibruk og redusert forurensning og CO2-utslipp.

Den intelligente løsningen: Variabel gjennomstrømning

VPF med omløpsventil

Effektivitet med de ekstra kostnadene ved kompleksitet

VPF-kjølevannssystemer oppnår sin imponerende effektivitet og ytelse ved å tilpasse kjøleytelsen til den faktiske belastningen. Men reduser strømmen for mye og for fort, er det fare for at det dannes is i fordamperen. Løsningen er ofte å montere en omløpsventil i felles rørstrekk, noe som fører overskytende mengde tilbake til kjøleren når behovet til kjølesløyfene ikke er høye nok til å oppfylle minimum gjennomstrømning. Resultatet er et system der kompressorer med variabel kapasitet, kjøletårnvifter, pumper og omløpsledning krever nøyaktig kontroll for at alle komponentene skal fungere sammen.

VPF med bypass-pumpe

Den kostnadseffektive måten å opprettholde optimal strømning gjennom kjøleren

Grundfos sin løsning med bypass-pumpe som har konstant temperaturstyring sikrer at den primære pumpens ytelse er totalt uavhengig av kjølerens krav til minimumskapasitet. Dette unngår overflødig flyt i systemet, og holder driftskostnadene på et minimum. Systemkompleksiteten reduseres også da de eneste komponentene som trengs for denne løsningen er en TPE3-pumpe og en trykkdifferensjonssensor.

Tilhørende opplæring

Andre relaterte artikler og innsikt

Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Relaterte produkter

Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.