Artikkel

En-sone trykkøkningsanlegg kontra sone-delte trykkøkningsanlegg

Utforming av det optimale trykkøkningsanlegget

Din utfordring:

For å sikre konstant vanntrykk står høye næringsbygg overfor to store utfordringer. For det første er trykket i det offentlige nettet sjelden høyt nok til å levere vann i hele bygningen. For det andre endres vannforbruket hele tiden. Vanntårn er vanligvis installert for å magasinere vannet. Dette gjør imidlertid behovet for pumper enda mer presserende ettersom vannet må nå forskjellige brukere.

Dette betyr at et booster-system ikke bare må være pålitelig, men også ha intelligens til å opprettholde riktig trykk uavhengig av forbruk. En-sone trykkøkningssystemer kan imidlertid resultere i uakseptabelt høyt trykk i de nedre etasjene. Når dette skjer, trenger systemet dyre trykk- reduksjonsventiler som sløser bort energi ved å redusere trykket.

Vår løsning:

Valg av riktig trykkøkningssystem avhenger av bygningens høyde og lastprofil. Men i de fleste tilfeller tilbyr et sone-delt system, hvor flere trykkøkningsanlegg betjener sin egen trykksone, den mest effektive løsningen. Sone-inndelte trykkøkningssystem sikrer at ikke mer trykk tilføres systemet enn det som trengs.

Dette betyr at bygningen din har samme vanntrykk i alle etasjer uten å sløse med energien - selv under varierende forbruk. En sone-delt tilnærming gir også påliteligheten til flere pumper og sikrer at systemet kan tilpasse seg det varierende forbruket.

Reduser energiforbruket med 31,5%

En-sone / sone-inndelt: En beregning

Hvor nøyaktig er fordelen ved å velge et intelligent system? Vi beregnet energiforbruket til to forskjellige løsninger for et trykkøkningssystem for et 20-etasjers sykehus.

Vi brukte Grundfos Product Center til å dimensjonere trykkøkningsanlegg for et sykehus med 800 senger og et vannforbruk på 300 m3 / år per seng. Det tillatte tappetrykket er 2,5 til 4,0 bar og bygningen og etasjehøyden er henholdsvis 80 og 4 m. Når 60% av vannforbruket forekommer i de nederste etasjene, bruker et en-sone trykkøkningssystem 106,530 kWh / år. Den sone-inndelte løsningen bruker bare 72 937 kWh / år - 31,5% mindre.

Den intelligente løsningen: Et sone-inndelt system

En-sone trykkøkningssystem

Den enkleste måten å oppnå likt tappevannstrykk i alle etasjer er ved å produsere for høyt trykk - og så fjerne det igjen.

Hvis du bare har ett trykkøkningsanlegg som leverer vann til hele bygningen, fører det til betydelige trykkforskjeller i systemet. Trykkøkningstasjonen i kjelleren har pumpekraft til å overvinne trykktapet til et system som når helt til øverste etasje. Men dette betyr også at tappevannstrykket i de nedre etasjene langt overskrider et akseptabelt nivå. Dette krever at en trykkreduksjonsventil skal installeres for å fjerne for høyt trykk. Med andre ord: ikke bare trenger du å investere i ekstra komponenter, du fjerner også trykket du nettopp har brukt energi på å produsere.

Sone-inndelt system

Den intelligente måten å øke vannet på er å produsere trykket som trengs i hver etasje - ikke mer, ikke mindre.

Ved å dele en høy bygning i trykksoner kan du definere mengden og trykket som kreves i hver sone. Dimensjonering av hvert trykkøkningssystem for å oppfylle dine eksakte krav gjøres enkelt i Grundfos Product Center. Når hvert trykkøkningsanlegg kjører med nødvendig hastighet, er effekten på energiforbruket tydelig: det er ikke mer sløsing av energi når man har redusert overtrykket, og pumpene yter for lastprofilen i hver sone. Våre trykkøkningsanlegg med intelligent behovsstyrt tilpasning, eliminerer behovet for trykkreduksjonsventiler - alt sammen samtidig som vi sikrer pålitelig og effektiv drift til enhver tid.

Andre relaterte artikler og innsikt

Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Relaterte produkter

Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.