Artikkel

Temperaturkontroll i kondenssystemer og ikke-kondenserende kjelsystemer

Utforming av det optimale kjelsystemet

Din utfordring:

Ikke-kondenserende kjeler kan bare fungere hvis vannet som returneres til kjelen ikke faller under duggpunktet for fuktigheten i røykgassen. Kondens av røykgassen kan forårsake betydelig korrosjon i kjelen mens en for høy temperaturforskjell resulterer i termisk sjokk ..

Kondenserende kjeler må i imidlertid være i stand til å oppnå kondens av eksos i varmeveksleren for å fungere effektivt. Hvis temperaturen på vannet som returnerer til kjelen er for høy, er liten eller ingen kondens mulig.

Vår løsning:

Ikke-kondenserende kjeler kan bruke TPE3 og en temperatursensor i stedet for å bruke en normal shuntpumpe som går på full hastighet. Sensoren måler temperaturen på vannet som returnerer til kjelen, og sørger for at riktig temperatur opprettholdes hele tiden. Dette sikrer optimal kjelbeskyttelse og reduserer driftskostnadene.

Kondenserende kjeler kan dra nytte av FLOWLIMIT-teknologien, ettersom den angir maksimal gjennomstrømning i systemet for å opprettholde riktig returtemperatur og tillate kondens. Dette sikrer høyere driftseffektivitet ved å utnytte det latente varmepotensialet.

Moderne shuntpumper og frekvensomformere for ikke-kondenserende kjeler kan konfigureres og styres på en rekke måter. Oppdag den intelligente løsningen

Velg den intelligente løsningen

Konvensjonell kjele

En høy temperatur for returvannet gir deg sikker drift. Men blir den for høy går det utover effektiviteten

En shunt i en konvensjonell kjel holder turvannstemperaturen over røykgassens duggpunkt, og unngår korrosjon og termisk sjokk.

Optimal regulering av shuntpumpen oppnås ved at sensorer overvåker temperaturen på tilførselsvannet, TF, og temperatur på returvannet, TR. Dette lar pumpen reagere på endringer i disse verdiene, og regulere gjennomstrømningen når TR når enten minimums- eller maksimumsterskel. I tillegg til dette vurderer den differansetemperaturen over kjelen, ΔT = TF– TR, og gir en advarsel når den angitte grensen er overskredet.

TPE3 har alle de innebygde funksjonene som gir optimal kjelkontroll, og garanterer kjelens effektivitet og visshet for at den fungerer trygt.

Kondensvann

Å holde returtemperaturen lav er nøkkelen til effektivitet. Løsningen er intelligent pumperegulering

En kondenskjel kan vanligvis øke effektiviteten med opptil 10-12% sammenlignet med en konvensjonell kjel. Men gevinsten i effektivitet avhenger i stor grad av temperatur på returvannet, TR. Jo lavere TR, jo bedre er gjenvinning av latent fordampingsvarme, og dermed bedre kjeleffektivitet.

TR avhenger av systemgjennomstrømningen, og beregningen av riktig driftspunkt forholder seg derfor direkte til kjelen. Men å forutsi trykktapet i systemet kan være en utfordring. FLOWLIMIT i TPE3 tilbyr en intelligent løsning på dette ved å stille inn en maksimal systemgjennomstrømning. Dette forskyver driftspunktet og sikrer optimal temperatur for kondens av røykgasser.

Andre relaterte artikler og innsikt

Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Relaterte produkter

Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.