Artikkel

Digitalisering av vannforsyning og avløpshåndtering er nå blitt virkelighet

Aldrende infrastruktur, overbelastning av byen, reduserte vannressurser og begrenset kapasitet til å investere i kapital — alle disse utfordringene krever at vannverk blir smartere. Etter å ha sett trendene i andre næringer og det de har oppnådd ved å gå over til digitalisering, er vannverk også under press for å gjøre det samme. Digitalisering er nøkkelen til bedre styring av nettverk for vann og  avløp og for å redusere vanntap.

Den digitale transformasjonen av vannforsyningssystemer har faktisk begynt. Mer og mer teknologi er tilgjengelig, mange har sin egen analyseprogramvare. Digitalisering gir muligheten til å samle inn data, få kunnskap om trender og ta bedre forretningsmessige beslutninger. Det handler ikke om selve teknologien — det handler om hvordan teknologi brukes til å skape nye inntekter og muligheter for verdiskapning.

Denne rapporten er en introduksjon til hvordan avanserte analyseløsninger slik som Grundfos Utility Analytics kan hjelpe vannverk med å forbedre ytelse og beslutninger.

 

 

Dokumentet inneholder historier som illustrerer hvordan andre sektorer har dratt nytte av disse analyseløsningene. Disse inkluderer et vannverk i Georgia, USA som sparte 1,3 millioner dollar på sitt årlige inspeksjonsbudsjett på 2 millioner dollar og et vannverk i Texas, USA som ønsket å redusere rørsvikt og vanntap. Etter å ha sammenlignet historiske data fra januar 2015 til oktober 2017 med kunnskap generert av programvaren, oppdaget vannverket at hvis de hadde erstattet den 1 % av rørene prioritert av programvaren, ville de ha forhindret 24 % av rørbruddene i den samme perioden.

Download

For å laste ned rapporten, fyll ut skjemaet nedenfor