VIKTIG SIKKERHETSMELDING OM BUNNVENTILER OPPTIL 60 l/t (liten størrelse)

BYTT UT ALLE PE- OG PVDF-BUNNVENTILER SOM BRUKES MED OKSIDERENDE KJEMIKALIER

Denne sikkerhetsmeldingen informerer deg om risikoen for kjemisk inkompatibilitet ved bruk av en Grundfos-bunnventil for små doseringspumper på opptil 60 l/t (med eller uten nivåsensorer) med oksiderende kjemikalier, for eksempel pereddiksyre- (PAA) og hydrogenperoksidblandinger (H2O2).

På grunn av mekanisk eller fysisk påvirkning, kjemisk nedbrytning eller kjemisk inkompatibilitet er det en mulighet for at støpningen til bunnventilens vekt kan brytes ned over tid og eksponere karbonstålet inne i bunnventilen for kjemikalie.

I dette tilfellet kan det oppstå en kjemisk reaksjon som til slutt kan føre til at doseringsbeholderen lekker eller til og med spruter ut kjemikalier. Nivået av og typen fare er svært avhengig av hvilket kjemikalie som doseres.

 
Råd og anbefalinger fra Grundfos:

Ved bruk av bunnventilene i kombinasjon med oksiderende kjemikalier som pereddiksyre- (PAA) og hydrogenperoksidblandinger (H2O2), må følgende instruksjoner følges:  

  • Alle PE- eller PVDF-støpte vekter av svart karbon må erstattes av en keramisk vekt og ny sil 

  • Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du bytter ut kjemikalietankene (sprutskjerm eller vernebriller og hansker med lange ermer) 

  • Pass på at tanken er riktig ventilert for å unngå trykkoppbygging i tanken  

  • Inspeksjon av bunnventilen ved skifte av tank og ved etterfylling av kjemikalier 

  • Følg instruksjonene i sikkerhetsdatabladet for kjemikaliet du doserer. Kontakt kjemikalieleverandøren for ytterligere råd.  

 

Løsningen:

Grundfos har laget to nye erstatningssett med den nye keramiske vekten og silen for å erstatte den støpte. Erstatningssettene passer til bunnventiler både med og uten nivåbrytere: 

  • PE-versjoner: PN 92700245 

  • PVDF-versjoner: PN 92700239 

Disse erstatningssettene kan bestilles gratis hos ditt lokale Grundfos-kontor.

 

Grundfos oppfordrer deg, som en verdsatt kunde, på det sterkeste til følgende:

  1. Ta kontakt med din lokale distributør eller Grundfos for å bestille erstatningssett etter behov. 

  1. Overvåk nøye eventuelle bunnventiler som brukes med oksiderende kjemikalier, og stans umiddelbart bruken ved tegn på oksidasjon (f.eks. bobler). 

 
Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, men sikkerhet, ansvar og pålitelighet er vår førsteprioritet. 

Grundfos-bunnventilene består av følgende komponenter: en slangekobling til fleksibel slange, en tilbakeslagsventil, en sil og en støpt vekt av svart karbon (kan fås med 2 nivåsensorer), en signalkabel og en plasthette til den fleksible slangen. To materialvarianter er tilgjengelige: PE og PVDF. Bunnventilene selges frittstående, i sett eller sammen med doseringspumper.