01-06-2015

Viktig sikkerhetsadvarsel vedrørende Grundfos CONLIFT-pumper.

Grundfos har utstedt en sikkerhetsadvarsel vedrørende en tidligere modell av CONLIFT-pumper produsert i eller før uke 47 i 2007. Pumper fra den perioden kan utgjøre en brannfare under visse omstendigheter. 

Grundfos har utstedt en sikkerhetsadvarsel vedrørende en tidligere modell av CONLIFT-pumper produsert i eller før uke 47 i 2007. Pumper fra den perioden kan utgjøre en brannfare under visse omstendigheter. 

Sikkerhet og produktpålitelighet er alltid vår høyeste prioritet. Derfor utsteder Grundfos denne sikkerhetsadvarselen vedrørende en serie kompakte kondensatpumper brukt i ulike installasjoner.

CONLIFT er en profesjonell serie av kompakte kondensatpumper som er installert i både næringsbygg og private boliger. Disse produktene anvendes der hvor kondensatvann ikke dreneres naturlig, eller når kondensatkilden er lokalisert under det lokale avløpsnivået. Den typiske anvendelsen er fjerning av kondens fra kondenserende kjeler, piper, klimaanlegg, avfuktere og kjøleskap.

Basert på interne undersøkelser har Grundfos kommet frem til en konklusjon om at under visse tekniske forhold, inkludert bruk av husholdningssikringer over 10A, kan motoren til en CONLIFT-pumpe produsert fram til uke 47/2007 (inklusiv) overopphetes, noe som kan føre til at pumpen tar fyr.

Alle CONLIFT-pumper produsert i eller etter uke 48/2007 utgjør ikke brannfare, ettersom designet er vesentlig forskjellig fra den tidligere modellen.

Grundfos oppfordrer sterkt sluttkundene til å verifisere om de har en potensielt påvirket CONLIFT-pumpe og at de kontakter deres installatører umiddelbart for en gratis utskiftning hvis deres pumpe er berørt.

Sluttkunder med spørsmål bes kontakte deres lokale Grundfos forhandler eller installatør.

Korrigerende tiltak:

1) Grundfos vil skifte ut enhver CONLIFT-pumpe produsert frem til og med uke 47/2007 med en ny CONLIFT-pumpe. Dette er gratis for sluttbrukeren og Grundfos vil dekke alle dine utgifter i forbindelse med utskiftningen av produktet (se flere detaljer under).

2) Risikoen for brann er usannsynlig, men kan ikke utelukkes. Derfor skal pumpen slås av hvis sluttbrukeren vil unngå enhver risiko frem til utskiftningen er gjennomført. Den tilkoblede enheten, f.eks. den kondenserende kjelen, klimaanlegget eller kjøleskapet må også slås av på grunn av fare for vannlekkasje.

3) Grundfos informerer distributører, installatører og sluttbrukere at CONLIFT-pumper fra den gjeldende perioden kan utgjøre en brannrisiko og at korrigerende tiltak skal utføres.

4) Grundfos offentliggjør også sikkerhetsadvarselen på relevante Grundfos hjemmesider og tilbyr ytterligere assistanse og informasjon både sentralt og på lokalt nivå.

Vær oppmerksom – denne advarselen gjelder ikke CONLIFT1 (LS), CONLIFT1, CONLIFT2 eller CONLIFT2 pH+-modeller.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, men sikkerhet og pålitelighet er førsteprioritet hos Grundfos.

Det berørte CONLIFT-produktet ser ut som pumpen på bildet.