Hvor og når er pumpen produsert

Hvordan avleses data?

YY er årstallskode

MM er måned (01 til 12)

WW er uke (01 til 53)

P, C og X har ingen betydning i forhold til produksjonstidspunktet

UPS serie 100 og serie 200

PC YYWW (ALPHA+ og ALPHA PRO)

ALPHA2

PC YYWW

JP 5 og JP 6

PXYYWW

Conlift L

YYMM

Unilift KP

PXYYWWXXXX

Unilift CC

PCYYWW

Sololift+

PC YYWW

Unilift AP basic og AP12

P. date YY/WW/XX

SQ 2-55, SQ 2-70 og SQ 2-85

PX YYWW

Membranbeholder

YYYY/MM

MQ

PX YYWW