Caz

Modernizarea stațiilor de epurare din județul Neamț: Târgu Neamț, Bicaz, Săvinești-Roznov

Soluția livrată

  • Pompe de apă uzată SL1, SLV
  • Pompe de captare apă subterană: SP
  • Pompe de dozare: DDA
  • Mixere ṣi agitatoare: AMD
  • Grupuri de pompare apă curată rece: Hydro MPC; HYDRO MULTI-E
  • Macara

TIP PROIECT: TRATARE APA UZATA

In cadrul unui amplu proiect de mondernizare ṣi extindere a capacității de gestionare a apei uzate din județul Neamț, au fost realizate lucrări pentru mai multe stații de epurare apă uzată ce deservesc un număr extins de locuitori din localități diferite.

Intregul proiect a fost derulat în colaborare cu operatorul regional Compania Județeană Apa Serv S.A.

Stații incluse în proiect:

1. Echipamente pentru noua stație SEAU Podoleni cu o capacitate de 28.838 l.e.

Nouă stație de tratarea a apei uzate  este construită în comuna Podoleni și deserveṣte într-o primă etapă localitățile Săvinești și Roznov. Aceasta are o capacitate de tratare extinsă, astfel încât să poată prelua și apa uzată din localitațile Zănești și Podoleni, ce vor fi incluse într-o etapa ulterioară de investiții. 

2. Echipamente pentru modernizarea și extinderea SEAU Târgu Neamț cu o capacitate de 32.458 l.e.

Stația a introdus treapta terțiară de epurare, în vederea eliminării fosforului și alinierii la directiva Europeană 91/271/EEC; a îmbunătătit calitatea efluentului deversat în râul Ozana ṣi reduce consumul de energie și costurile de exploatare. Este construită pentru localitățile Târgu Neamț și Vânători.

3. Echipamente pentru modernizarea și extinderea SEAU Bicaz cu o capacitate de 8.739 l.e.

Proiectul extindere capacitatea de tratare a apei uzate ce deservește localitatea Bicaz; datorită noii tehnologii, a introdus treapta terțiară de epurare, în vederea eliminării fosforului și alinierii la directiva Europeană 91/271/EEC, cu o reducere de consum de energie ṣi costuri de exploatare.

4. Echipamente pentru reabilitarea Frontului de captare LUNCA ce deservește localitățile Târgu Neamț și Vânători;

Lucrările de reabilitare au inclus deznisiparea si igienizarea celor 13 puțuri active ale frontului, înlocuirea echipamentelor de pompare pentru cele 13 puțuri active ale frontului. Au fost montate 14 pompe GRUNDFOS SP 46-5 dotate releu de protectie MP204 ṣi cu manta de răcire, s-a înlocuit colectorul principal, inclusiv subtraversarea pârâului Nemțișor, s-a implementat un sistem SCADA local și s-a creat un centru SCADA regional, pentru întreaga rețea de alimentare cu apă a orașului Târgu Neamț.

Perioada desfasurare proiect: 2015-2016.

Modernizarea stațiilor de epurare din județul Neamț: Târgu Neamț, Bicaz, Săvinești-Roznov

Imagini din proiect

Selectați informația relevantă!

Asistență în orice situație

Găsiți ajutorul și asistența Grundfos pentru proiectul dumneavoastră, indiferent de situație. Selectați informația relevantă.

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.