Articol

Clădiri de înaltă performanță

Cu soluții de pompare mai eficiente, consumul de energie poate fi redus în mod semnificativ la nivel mondial. Rezultatul nu reprezintă doar un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice și emisiilor înregistrate la nivel mondial. Ci și clădiri cu o performanță mai ridicată, un nivel mai mare de confort în spațiile închise și siguranță crescută a apei.

De ce optimizăm clădirile comerciale?

Pentru a combate încălzirea globală, emisiile la nivel global trebuie să se reducă la jumătate până în 2030

Pe măsură ce ritmul de urbanizare crește, cresc și cererea mondială de energie, respectiv rata emisiilor globale. Și având în vedere procentul de 10%, pompele reprezintă în prezent o proporție semnificativă din consumul de electricitate la nivel mondial1.

Cererea globală de soluții de răcire s-a dublat în mai puțin de 20 de ani

Se estimează o creștere a cererii de energie la nivel mondial cu aproape 25%, până în 20502. Și în ultimii 20 de ani, doar cererea globală de sisteme de răcire aproape că s-a dublat, ceea ce face ca tranziția la energie ecologică și necesitatea creșterii eficienței energetice să devină esențiale.

În clădirile comerciale, HVAC reprezintă până la 40 % din consumul total de energie

Sistemele HVAC trebuie optimizate continuu pentru a limita costurile și a reduce consumul și emisiile, întrucât atât utilizatorii finali, cât și guvernele solicită mai multă eficiență. Cu toate acestea, sistemele HVAC generează în prezent până la 40% din consumul total de energie în clădiri3.

Sistemele HVAC generează 40% din consumul total de energie în clădiri. Sistemele eficiente energetic sunt de maximă importanță pentru a menține costurile și consumul de energie reduse. Grundfos iSolutions oferă o gamă largă de produse inteligente, pentru a reduce complexitatea sistemului și costurile de exploatare, fără compromisuri în ceea ce privește confortul utilizatorului final. Vizionați videoclipul pentru a afla mai multe despre Grundfos iSolutions pentru sistemele HVAC.


Provocări tipice 

Se estimează o performanță energetică continuă a clădirilor comerciale, pe tot parcursul duratei de viață a acestora. Totuși, sistemele HVAC din clădiri pot fi foarte complexe, de multe ori fiind alcătuite din mai multe componente. În mod uzual, este necesar ca aceste componente să funcționeze împreună ca un sistem integrat, ceea ce generează un risc de defecțiune semnificativ.

Proiectanții lucrează adesea sub presiunea timpului, atunci când realizează planurile și specificațiile detaliate, ceea ce amplifică riscul apariției unor erori de proiectare. Suplimentar, pompele utilizate sunt adesea supradimensionate și funcționează la sarcină de vârf, capacitatea acestora de funcționare depășind nivelul necesar. Aceasta înseamnă că multe sunt proiectate ineficient din cauza materialului defectuos, afectând performanța prin creșterea consumului sistemelor HVAC, respectiv a valorilor CAPEX și OPEX.

Punerea în funcțiune și integrarea componentelor și soluțiilor într-un sistem BMS sunt activitățile finale, anterior punerii în funcțiune și predării unui sistem HVAC. Totuși, acesta este și momentul apariției erorilor, bunele practici fiind neglijate, iar procedurile nu sunt efectuate. Motivele pot decurge din faptul că personalul nu dispune de nivelul adecvat de pregătire sau de timpul suficient, pentru efectuarea sarcinii. Sau există posibilitatea ca manualele destinate componentelor sau soluțiilor să nu ofere instrucțiuni adecvate.   

De asemenea, în timpul proiectării și instalării este prioritizată preponderent valoarea CAPEX, în detrimentul valorii OPEX. Această prioritizare poate determina creșterea costurilor în timp, deoarece pompele pot funcționa necontrolat sau funcționează în moduri de control ineficiente. Astfel se pot genera probleme în materie de coeficient Delta T, iar consumul efectiv de energie al unei clădiri va depăși calculele inițiale de proiectare. În cele din urmă, sistemele învechite care nu funcționează corespunzător vor genera condiții climaterice de calitate inferioară în interior și un nivel scăzut de satisfacție a utilizatorilor finali.

Cum puteți optimiza

În prezent, 10% din consumul de energie electrică este generat la nivel mondial de către funcționarea pompelor. Iar dacă toată lumea ar opta pentru sisteme de pompare de înaltă eficiență, s-ar înregistra o economisire de 4% din această utilizare1. Acesta este motivul pentru care optimizarea sistemelor HVAC este esențială pentru a combate schimbările climatice înregistrate la nivel mondial și pentru a crește performanța energetică a clădirilor.

De asemenea, este esențială reducerea complexității sistemului și a costurilor de exploatare, simultan cu creșterea valorii activelor și confortului utilizatorului final. E necesar ca componentele sistemului să lucreze integrat, creând un ecosistem de soluții eficiente, ușor de instalat și de pus în funcțiune, și să funcționeze fiabil pe tot parcursul duratei de viață a unei clădiri. În plus, e necesar ca sistemele HVAC să fie performante și să respecte limitele de emisii CO2, menținând consumul de energie și necesarul de întreținere la minim, în contextul creșterii cerințelor pentru eficiența energetică.

Soluția

Grundfos iSOLUTIONS privește dincolo de componentele individuale și creează un sistem inteligent de pompe, unități, senzori și software care lucrează împreună pentru a optimiza performanța în orice sistem HVAC. Grundfos iSOLUTIONS cuprinde o gamă largă de soluții inteligente și eficiente energetic, care facilitează instalarea și punerea în funcțiune, asigură trasabilitatea performanței clădirii, respectiv monitorizează și controlează sistemele.

De exemplu, cu soluțiile noastre MIXIT și Modular puteți reduce în mod semnificativ provocările proiectării complexe a sistemului, precum și instalarea și punerea în funcțiune ineficiente.  Grundfos MIXIT este o soluție integrată care înlocuiește toate componentele distincte într-o buclă mixtă. Iar sistemele Modular prefabricate de la Grundfos sunt sisteme construite în fabrică, fiind precablate, pretestate și pregătite pentru punere în funcțiune, instalare și exploatare rapidă și simplă la fața locului.

Suplimentar, Grundfos Distributed Pumping aceasta reprezintă o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul de control al sistemelor de apă răcită. Vă permite să eliminați complet supapele de control și echilibrare, înlocuindu-le cu pompe mai mici, inteligente, care se adaptează la cerințele sistemului, în funcție de temperatura apei răcite. Rezultatul este reducerea valorii CAPEX de la o pompă primară de dimensiune mică, precum și un sistem mai bine echilibrat. În cele din urmă, acest lucru vă permite să îmbunătățiți confortul din spațiul interior și să obțineți economii semnificative de energie.

În cele din urmă, Grundfos BuildingConnect beneficiați de o vedere de ansamblu simplă și ușor de utilizat asupra tuturor aplicațiilor dvs. și de capacitatea de monitorizare a fiecărei instalații chiar de pe computer sau tabletă. BuildingConnect se îmbunătățește constant și, beneficiind de actualizări software permanente, aveți garanția unei soluții valabile pe viitor, care vă va pune la dispoziție mereu cele mai recente noutăți.

Podcast: Clădiri cu performanțe ridicate

Ascultați-l pe Bent Jensen, director executiv, servicii de vânzări pentru clădiri comerciale la Grundfos, vorbind despre modul în care consideră că putem aborda provocări precum urbanizarea și creșterea demografică prin proiectarea și optimizarea clădirilor noastre comerciale pentru o funcționare mai eficientă.Puteți asculta mai multe podcasturi de la serviciile pentru clădiri comerciale - pe platforma preferată.

Aveți proiecte care vizează clădiri comerciale?

Acționați preventiv cu un contract de servicii personalizat

Descoperiți modul în care contract de servicii Grundfos personalizat vă poate reduce valoarea OPEX și îmbunătăți funcționarea întregului sistem. Acordați câteva minute pentru a evalua cerințele contractului de servicii, dedicat instalației dumneavoastră.

SURSE

Sursa1: Emisiile globale de CO2 provenite din generarea de energie sunt de 12,5 GT (2010), World Energy Outlook 2012, Agenția Internațională pentru Energie (IEA) https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

Sursa2: Raport privind răcirea globală; Agenția Internațională pentru Energie, iunie 2020 https://www.iea.org/reports/cooling

Sursa3: Ghid de bune practici în asigurarea mentenanței și funcționării sistemelor HVAC pentru eficiență energetică (Ianuarie 2012), Consiliul Guvernelor Australiene (COAG), Paginile 36-37 https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF

Alte articole și informații conexe

Găsiți articole cu aceeași tema, referințe și studii de caz Grundfos.