Bele strane

Tehnička brošura: Optimizacija hidrauličkih krugova sa mešanjam uz pomoć Grundfos MIXIT

Jednostavno rešenje za hidrauličke krugove sa mešanjem za sve vaše potrebe

Hidraulički krugovi sa mešanjem se koriste u HVAC sistemima za podešavanje temperature polaza u pojedinačnim zonama, odnosno prema zahtevima za toplotom. Optimalno planiranje i podešavanje ima značajan uticaj na investicione troškove, udobnost, energetsku efikasnost i operativne troškove sistema.

Tradicionalni hidraulički krugovi sa mešanjem, napravljeni su od pojedinačnih komponenti i imaju niz nedostataka.

Alternativno, krugovi sa mešanjem se mogu implementirati sa kompletnim MIXIT rešenjem. U ovoj tehničkoj brošuri možete saznati više o MIXIT rešenju, kako je  strukturirano, kako se koristi i koje su prednosti u odnosu na konvencionalna rešenja.

Preuzmite Grundfos MIXIT tehničku brošuru

Popunite formular u nastavku i potvrdite svoju saglasnost za primanje personalizovanih Grundfos informacija.