09-03-2020

Sigurnost povezanih proizvoda
 

Grundfos povezani proizvodi moraju biti iza zaštitnog zida ili povezani na privatnu mrežu.

Ako zaštitni zid ili privatna mreža nisu postavljeni, Grundfos proizvod može biti izložen riziku sajber napada.

Grundfos preporučuje da se podaci za potvrdu identiteta (korisnik i lozinka) promene iz podrazumevanih postavki kao deo početnog podešavanja, da se lozinke menjaju periodično i u vezi sa ažuriranjima software-a.

Dalje, opšta je preporuka za sve proizvode da se software kontinuirano proverava i ažurira kako bi se smanjio rizik.

Slede visoko preporučljivi predlozi konfiguracija koje treba pažljivo slediti. U slučaju nedoumica, preporučuje se konsultacija sa IT stručnjakom.

CIM 500

CIM 500 je tradicionalni mrežni uređaj i treba ga postaviti na privatnu mrežu iza zaštitnog zida bez TCP portova prosleđenih na uređaj. Ne bi trebalo da bude direktno povezan sa Internetom. Ako vam je potreban daljinski pristup / prosleđivanje porta na uređaj, trebalo bi da koristite takve tehnologije kao što su Virtual Private Networks (VPN) da biste obezbedili sigurnu vezu.

Preporučuje se da se konsultujete sa IT stručnjacima da biste utvrdili takvo rešenje.

Ako je Grundfos proizvod CIM 500 u režimu 4 GRM IP (Grundfos daljinsko upravljanje), zaštitni zid mora prihvatiti veze koje je Grundfos proizvod inicirao samo na Internet (odlazne veze).

Preporučuje se software verzija v06.16.00 (i novija) ​​jer sadrži važne bezbednosne ispravke.

CIM 250/260 (Cellular)

Moduli CIM 250 i 260 zahtevaju mobilnu povezanost putem privatnog Acces Point Name (APN) da bi bili bezbedno povezani na Internet. Ne preporučuje se nijedno osnovno rešenje za mobilnu vezu - preporučuju se samo privatni APN-ovi.

Privatni APN morate kupiti od svog operatora mobilne mreže. Operater mobilne mreže vodiće vas kroz postupak podešavanja.

CU 352/354/362/372/3X2 DH

CU 3xx je tradicionalni mrežni uređaj i treba ga postaviti na privatnu mrežu iza zaštitnog zida.

Ne bi trebalo da bude direktno povezan sa Internetom. Takođe, nijedan TCP/IP priključak ne treba prosleđivati proizvodu.

Ako vam je potreban daljinski pristup uređaju, trebalo bi da koristite tehnologije kao što su Virtual Private Networks (VPN) da biste osigurali sigurnu vezu. Preporučuje se da se konsultujete sa IT stručnjacima da biste utvrdili takvo rešenje.